Daugavpils novada topogrāfisko uzmērījumu un inženierkomunikāciju izpildmērījumu reģistrs


Reģ. datums Reģ. numurs Komersants Objekta nosaukums
19.10.2017 08-20/17-170 SIA Energomontāžprojekts Peski 1, 44640010127, Laucesas pag., Daugavpils nov
19.10.2017 08-20/17-171 SIA Energomontāžprojekts Peski 1, 44640010109, Laucesas pag., Daugavpils nov.
17.10.2017 08-20/17-169 SIA Parnas GEO "Muzejs", Vabole, Vaboles pag., Daugavpils nov.
16.10.2017 08-20/17-166 SIA Solars Veikala elektroapgāde. Jauns pieslēgums. Randenes veikals, Randene, Kalkūnes pag., Daugavpils nov.
16.10.2017 08-20/17-167 SIA Rio M Valsts galvenā autoceļa A13 Krievijas robeža (Grebņeva) - Rēzekne - Daugavpils - Lietuvas robeža (Medumi) posma km 144.70 - 154.40 segas rekonstrukcija (pastiprināšana). LVRTC sakaru kanalizācijas pārbūve
16.10.2017 08-20/17-168 SIA LatTopo Lielborne, Salienas pag., Daugavpils nov.
12.10.2017 08-20/17-164 SIA Energomontāžprojekts "Vidusskola",labiekārtojums, Vabole, Vaboles pag., Daugavpils nov.
12.10.2017 08-20/17-165 SIA Energomontāžprojekts "Vidusskola", pazemes tīklu izpildmērījums, Vabole, Vaboles pag., Daugavpils nov.
11.10.2017 08-20/17-162 SIA GEO Latgale Pašvaldības ceļa "Dubna-Bicāni-Zeiļi" rekonstrukcija, Dubnas pag., Daugavpils nov.
11.10.2017 08-20/17-163 SIA ABC Construction "Vels-2", Vecsalienas pag., Daugavpils nov.
10.10.2017 08-20/17-161 SIA Solars Skolas iela 10, Silene, Skrudalienas pag., Daugavpils nov.
09.10.2017 08-20/17-158 SIA GEO Latgale Naujenes pagasta Lociku ciema Zaļās ielas, Mazās ielas, Gaismas ielas, Mazās Vienības ielas, Bērzu ielas, Īsās ielas, Vienības ielas un stāvlaukuma rekonstrukcija-lietus kanalizācija, sakaru tīkli
09.10.2017 08-20/17-159 SIA Latvijasmernieks.lv "Mirnija", 44640050450, Laucesas pag., Daugavpils nov.
09.10.2017 08-20/17-160 SIA GEO Latgale Naujenes pagasta Lociku ciema Zaļās ielas, Mazās ielas, Gaismas ielas, Mazās Vienības ielas, Bērzu ielas, Īsās ielas, Vienības ielas un stāvlaukuma rekonstrukcija- labiekārtojums
06.10.2017 08-20/17-157 SIA Energomontāžprojekts "Meimuri", Skrudalienas pag, Daugavpils nov.
05.10.2017 08-20/17-154 SIA Daugavpils Mērnieks "Meža Mackeviči", Vaboles pag., Daugavpils nov.
05.10.2017 08-20/17-155 SIA Parnas GEO Silenes MKP, Silene, Skrudalienas pag., Daugavpils nov.
05.10.2017 08-20/17-156 SIA Latvijasmernieks.lv "Valpēteri", Sventes pag., Daugavpils nov.
04.10.2017 08-20/17-153 SIA GEO Latgale Valsts galvenā autoceļa A13 Krievijas robeža (Grebņeva) - Rēzekne - Daugavpils - Lietuvas ribeža (Medumi) posms km 144.70 - 149.60 segas rekonstrukcija
25.09.2017 08-20/17-152 SIA Parnas GEO 18. novembra iela 418, Naujenes pag., Daugavpils nov.
22.09.2017 08-20/17-150 SIA Solars Saimniecības "Akmentiņi" elektroapgāde, Līksnas pag., Daugavpils nov.
22.09.2017 08-20/17-151 SIA GEO Latgale "Meža Mackeviči", Vaboles pag., Daugavpils nov.
20.09.2017 08-20/17-148 SIA GEO Latgale 0,4kV GVL L-1, L-2, L-3 no TP-6272 rekonstrukcija, Salienas pagastā, Daugavpils novadā
20.09.2017 08-20/17-149 SIA Solars Daugavpils novada pašvaldības ceļš "Morkoniški-Ruži", elektroapgāde, Kalupes pag., Daugavpils nov. (3 daļas)
19.09.2017 08-20/17-146 SIA Solars Saimniecības "Melderi" elektroapgāde, Demenes pag., Daugavpils nov.
19.09.2017 08-20/17-147 SIA Solars Pašvaldības ceļš "Vaboles stacija - Aizbalti -Pudani - Mukāni"rekonstrukcija/elektroapgāde, Vaboles pag., Daugavpils nov.
18.09.2017 08-20/17-145 SIA Daugavpils Mērnieks Lauku iela 4, Demene, Demenes pag., Daugavpils nov.
15.09.2017 08-20/17-143 SIA „Ceļu būvniecības sabiedrība „IGATE”” "Celmu māja", Maļinovas pag., Daugavpils nov.
15.09.2017 08-20/17-144 SIA „Ceļu būvniecības sabiedrība „IGATE”” "Potrimi" Tabores pag., Daugavpils nov.
14.09.2017 08-20/17-142 SIA Topo Risinājumi Alejas iela 24, Medumi, Medumu pag., Daugavpils nov.
08.09.2017 08-20/17-139 SIA Solars ZS "Lejas" elektroapgāde Gobas, Zeļļi, Dubnas pag., Daugavpils nov. Slodzes palielinājums
08.09.2017 08-20/17-140 SIA Solars Ražotnes jauns pieslēgums Puncuļos, Sventes pag., Daugavpils nov.
08.09.2017 08-20/17-141 SIA GEO Latgale Pazemes ūdeņu atradnes "Vingri" stingrā un bakterioloģiskā režīma aizsargjoslas nožogojums, Līksnas pag., Daugavpils nov.
07.09.2017 08-20/17-136 SIA Delta Kompānija "Cinīši", Demenes pag., Daugavpils nov.
07.09.2017 08-20/17-137 SIA LatTopo Lielā iela 43, Kalupe, Kalupes pag., Daugavpils nov.
07.09.2017 08-20/17-138 SIA Ģeo Eko Risinājumi Robežpārejas punkts, Silene, Skrudalienas pag., Daugavpils nov.
04.09.2017 08-20/17-134 SIA Solars Skolas iela 10, Silene, Skrudalienas pag., Daugavpils nov. Slodzes palielinājums.
04.09.2017 08-20/17-135 SIA Solars SIA"LatRosTrans" NPS "Skrudaliena",Vecsalienas pagasts, Daugavpils nov.
01.09.2017 08-20/17-133 SIA Rio M 0,4kV GVL L-3 no TP-1105 "Līksna" rekonstrukcija Līksnas pag., Daugavpils nov.
31.08.2017 08-20/17-132 SIA Binders Valsts reģionālā autoceļa P68 km 3,320-7,840 rekonstrukcija
24.08.2017 08-20/17-131 SIA LatTopo Strādnieku iela, Randene, Kalkūnes pag., Daugavpils nov.
17.08.2017 08-20/17-129 SIA GEO Latgale Randenes pamatskolas elektroapgāde Dārza iela 57, Randene, Kalkūnes pag., Daugavpils nov.
17.08.2017 08-20/17-130 SIA GEO Latgale "Lamari", Nīcgales pag., Daugavpils nov.
15.08.2017 08-20/17-128 SIA Parnas GEO kad. Nr.44920030337, Tabores pag., Daugavpils nov.
09.08.2017 08-20/17-126 SIA LatTopo "Artēziskā aka 1", Nīcgale, Nīcgales pag., Daugavpils nov.
09.08.2017 08-20/17-127 SIA Energomontāžprojekts Lociki, Naujenes pag., Daugavpils nov.
03.08.2017 08-20/17-125 SIA DL dati Ezeriņi, Sēlijas, Sventes pag., Daugavpils nov.
01.08.2017 08-20/17-122 SIA GEO Latgale Daugavpils novada pašvaldības ceļa "Grantiņi - Vanagi"rekonstrukcija, Sventes pag., Daugavpils nov.
01.08.2017 08-20/17-123 SIA Metrum Elerne II , Tabores pag., Daugavpils nov.
01.08.2017 08-20/17-124 SIA Parnas GEO Dzirnavas ielas rajons, Lauceses pagasts, Daugavpils novads
28.07.2017 08-20/17-118 SIA NP Topo Autoceļš P68, Daugavpils-Skrudaliena-Baltkrievijas robeža (Silene) (posms 21.00km-27.10km)-(Papildinājums 1)
28.07.2017 08-20/17-119 SIA NP Topo Autoceļš P68, Daugavpils-Skrudaliena-Baltkrievijas robeža (Silene) (posms 21.00km-27.10km)-(Papildinājums 2)
28.07.2017 08-20/17-120 SIA NP Topo Autoceļš P68, Daugavpils-Skrudaliena-Baltkrievijas robeža (Silene) (posms 21.00km-27.10km)-(Papildinājums 3)
28.07.2017 08-20/17-121 SIA NP Topo Autoceļš P68, Daugavpils-Skrudaliena-Baltkrievijas robeža (Silene) (posms 21.00km-27.10km)-(Papildinājums 4)
26.07.2017 08-20/17-116 SIA Parnas GEO "Zaļstūrīši", Biķernieki, Biķernieku pag., Daugavpils nov.
26.07.2017 08-20/17-117 SIA LatTopo Lielbornes muiža,Lielborne, Salienas pag., Daugavpils nov.
25.07.2017 08-20/17-115 SIA Rio M 20 kV GVL LN-23 no balsta Nr.249 līdz atdalītājam A-23-5 rekonstrukcija Vecsalienas pag., Daugavpils nov.
24.07.2017 08-20/17-113 SIA Daugavpils Mērnieks "Lejas", Stropi, Naujenes pag., Daugavpils nov.
24.07.2017 08-20/17-114 SIA Parnas GEO Daugavas iela 34, Krauja, Naujenes pag., Daugavpils nov.
21.07.2017 08-20/17-112 SIA Parnas GEO "Māras lauki", Tabores pag., Daugavpils nov.
20.07.2017 08-20/17-110 SIA Solars Dzīvojamās mājas "Vīksnas" elektroapgāde, Sventes pag., Daugavpils nov.
20.07.2017 08-20/17-111 SIA Parnas GEO Vasarnīcas 47, Naujenes pag., Daugavpils nov.
19.07.2017 08-20/17-109 SIA Solars Dzīvojamās mājas elektroapgāde "Inri", Medumu pag. Daugavpils nov.
18.07.2017 08-20/17-104 SIA LatTopo Lidostas ielas rajons, Lociki, Naujenes pag., Daugavpils nov.
18.07.2017 08-20/17-105 SIA LatTopo Borne,Lielborne, Salienas pag., Daugavpils nov.
18.07.2017 08-20/17-106 SIA LatTopo "Artēziskā aka 9", Laucesa, Laucesas pag., Daugavpils nov.
18.07.2017 08-20/17-107 SIA LatTopo "Muzejs", Vabole, Vaboles pag., Daugavpils novads
18.07.2017 08-20/17-108 SIA Energomontāžprojekts Pazemes gāzes vads, "Cirši 3", Cirši, Naujenes pag., Daugavpils nov.
17.07.2017 08-20/17-103 SIA GEO Latgale 20kV GVL LN-24 no balsta Nr.463 līdz atdalītājam A-24-10 pārbūvem Demenes un Skrudalienas pagastos, Daugavpils novada
10.07.2017 08-20/17-102 SIA LatTopo Meijas, Višķi, Višķu pag., Daugavpils nov.
07.07.2017 08-20/17-99 SIA Energomontāžprojekts Baltaču kapsētas kapličas būvniecība, Baltaču kapsēta, Baltači, Kalupes pag., Daugavpils nov.
07.07.2017 08-20/17-100 SIA Solars Saimniecības "Saules ieleja" elektroapgāde, Naujenes pag., Daugavpils nov.
07.07.2017 08-20/17-101 SIA Solars Dzīvojamās mājas elektroapgāde. Vecpils 44, Vecpils, Naujenes pagasts, Daugavpils novads. Jauns pieslēgums
04.07.2017 08-20/17-96 SIA LatTopo Autoceļa A13 rekonstrukcija Daugavpils novadā, posmā km 144.7 - 156.4 (1)
04.07.2017 08-20/17-97 SIA LatTopo Autoceļa A13 rekonstrukcija Daugavpils novadā, posmā km 144.7 - 156.4 (2)
04.07.2017 08-20/17-98 SIA LatTopo Autoceļa A13 rekonstrukcija Daugavpils novadā, posmā km 144.7 - 156.4 (3)
30.06.2017 08-20/17-95 SIA Daugavpils Mērnieks "Rudens Prieks", Laucesas pag., Daugavpils nov.
27.06.2017 08-20/17-94 SIA LatTopo Dzirnavu iela 4, Kalupe, Kalupes pag., Daugavpils nov.
26.06.2017 08-20/17-92 SIA Solars Komunālā ielā 71A, Kalkūnes pag., Daugavpils nov.
26.06.2017 08-20/17-93 SIA Rio M Priežu iela 2, Stropi, Naujenes pag., Daugavpils nov.
21.06.2017 08-20/17-91 SIA GEO Latgale Miera ielas km 0.000-1.285 pārbūve c.Mirnijs, Laucesas pag., Daugavpils nov.
19.06.2017 08-20/17-90 SIA Binders Līksnas pag., Daugavpils nov.
19.06.2017 08-20/17-147 SIA Solars Pašvaldības ceļš "Vaboles stacija - Aizbalti -Pudani - Mukāni"rekonstrukcija/elektroapgāde, Vaboles pag., Daugavpils nov.
16.06.2017 08-20/17-88 SIA Solars SIA "TELE 2" mobilo telekominikāciju sakaru bāzes stacijas elektroapgāde Tabore- Potrimi, Tabores pag., Daugavpils nov.
16.06.2017 08-20/17-89 SIA Solars Jauns pieslēgums Voitiški 5, Skrudalienas pag., Daugavpils nov.
13.06.2017 08-20/17-87 SIA Daugavpils Mērnieks "Pagātnītes", Sventes pag., Daugavpils nov.
12.06.2017 08-20/17-86 SIA Daugavpils Mērnieks Elektrotīklu ierīkošana zemes īpašumiem "Jūras Ērglis" un "Atpūtas bāze", Demenes pag., Daugavpils nov.
07.06.2017 08-20/17-85 SIA Parnas GEO Ielu apgaismojuma rekonstrukcija Līksnā, Daugavpils nov.
01.06.2017 08-20-17-84 SIA Rio M Gaisvadu līniju rekonstrukcija no SP 232 Salienas pag., Daugavpils nov.
30.05.2017 08-20/17-82 SIA GEO Latgale 20 kV GVL no balsta Nr.140 līdz atdalītājam A-226-5 rekonstrukcija Sventes pag., Daugavpils nov.
30.05.2017 08-20/17-83 SIA LatTopo Meža čeļa "Purvmaļu ceļš" jauna būvniecība, Daugavpils nov.
29.05.2017 08-20/17-81 SIA A2 Grupa Autoceļš A14 Daugavpils apvedcelš no 0.06 km līdz 8.30 km, Sventes pag.,Kalkūnes pag., Daugavpils nov.
26.05.2017 08--20/17-80 SIA Parnas GEO Tirdzniecības vietas un kafejnīcas un vietējo produktu ražotnes būvniecība "Dimanti", Višķu pag., Daugavpils nov.
25.05.2017 08-20/17-79 SIA Parnas GEO Daugavas iela 1, Krauja, Naujenes pag., Daugavpils nov.
22.05.2017 08-20/17-78 SIA Topo Risinājumi VSAC "Kalupe", Kalupe, Kalupes pag., Daugavpils nov.
19.05.2017 08-20/17-76 SIA Solars Jauns pieslēgums objektām "Karpukrasts", Višķu pag., Daugavpils nov.
19.05.2017 08-20/17-77 SIA Solars Saimniecības "Buduļi1" elektroapgāde, Krauja, Naujenes pag., Daugavpils nov.
17.05.2017 08-20/17-73 SIA GEO Latgale Angārs, Višķu pag., Daugavpils nov.
17.05.2017 08-20/17-74 SIA GEO Latgale Šautuve, Višķu pag., Daugavpils nov.
17.05.2017 08-20/17-75 SIA Parnas GEO Saimniecība "Sandra",Kalkūnes pag., Daugavpils nov.
15.05.2017 08-20/17-71 SIA Parnas GEO 20kV gaisvadu līnijas LN-6118 pārbūve, Skrudalienas pag., Daugavpils nov.
15.05.2017 08-20/17-72 SIA Parnas GEO 20kV GVL LN-24 no TP-6363 līdz TP-6920 pārbūve Demenes pag., Daugavpils nov.
12.05.2017 08-20/17-70 SIA Energomontāžprojekts "Melderi", Demenes pag., Daugavpils nov.
08.05.2017 08-20/17-63 SIA Daugavpils Mērnieks "Ezerkrasti 4", Medumu pag., Daugavpils nov.
08.05.2017 08-20/17-66 SIA Solars Autoceļš A13 Krievijas robeža Grebņeva-Rezekne-Daugavpils-Lietuvas robeža (Medumi) posma km 144.70-156.40 segas rekonstrukcija
08.05.2017 08-20/17-68 SIA Rio M Lietotāja elektroapgāde "Pakrasti", Sventes pag., Daugavpils nov.
08.05.2017 08-20/17-69 SIA Rio M Sprieguma kvalitātes uzlabošana L-2 no TP-6230 pārbūve Reiņišķi, Biķernieku pag., Daugavpils nov.
03.05.2017 08-20/17-61 SIA Solars "Pilskalni", z.v.kad.Nr.44980050253, Višķu pag., Daugavpils nov.
03.05.2017 08-20/17-64 SIA Daugavpils Mērnieks "Rozītes", Kalniški, Nīcgales pag., Daugavpils nov.
02.05.2017 08-20/17-62 SIA Energomontāžprojekts 0.4kV un 10kV elektrokabeļa izpildmērījums, Kalkūnes pag., Daugavpils nov.
02.05.2017 08-20/17-65 SIA GEO Latgale Sprieguma kvalitātes uzlabošana L-1 no TP-6273 Salienas pag., Daugavpils nov.
02.05.2017 08-20/17-67 SIA GEO Latgale Naujenes pagasta Lociku ciema Zaļās ielas, Mazās ielas, Gaismas ielas,Mazās Vienības ielas, Bērzu ielas, Īsās ielas,Vienības ielas un stāvlaukuma rekonstrukcija - UKT
28.04.2017 08-20/17-60 SIA GEO Latgale Sprieguma kvalitātes uzlabošana 0,4kV GVL L-2 no TP-6321, Skrudalienas pag., Daugavpils nov.
25.04.2017 08-20/17-59 SIA Rio M 0,4 kV GVL L-2 no TP-6030 rekonstrukcija Kalkūnes pag., Daugavpils nov.
19.04.2017 08-20/17-56 SIA GEO Latgale 20kV gaisvvadu līnijas LN-24 no A/st.190 "Līksna" līdz balstam Nr.72 pārbūve Līksnas pag., Daugavpils nov.
19.04.2017 08-20/17-57 SIA Solars Senči-2, Kalkūnes pag., Daugavpils nov.
19.04.2017 08-20/17-58 SIA Parnas GEO Līnijas jaudas slēdža pārbūve L-6363 "Kumbuļi", Demenes pag., Daugavpils nov.
12.04.2017 08-20/17-55 SIA GEO Latgale 20 kV GVL LN-29 no balsta Nr.257 līdz balstam Nr.309 pārbūve; TP-6003, TP-6278, TP-6345 un 0,4 kV GVL pārbūve; TP-6472, TP-6157 un 0,4 kV GVL no TP-6472 pārbūve Vecsalienas pag., Daugavpils nov.
11.04.2017 08-20/17-44 SIA Kompānija "Parnas Pro" Daugavpils filiāle Gāzes regulēšanas stacija (GRS) "Daugavpils" konteinera tipa gāzes kvalitātes punkta (GKP) ierīkošana Līksnas pag., Daugavpils nov.
10.04.2017 08-20/17-53 SIA Energomontāžprojekts "Burtnieki", Kalkūnes pag., Daugavpils nov.
10.04.2017 08-20/17-54 SIA Energomontāžprojekts "Cirši 3", Cirši, Naujenes pag., Daugavpils nov.
05.04.2017 08-20/17-51 SIA Rio M SIA "TELE 2" bāzes stacijas elektroapgāde Celmi, Maļinova, Maļinovas pag., Daugavpils nov.
05.04.2017 08-20/17-52 SIA Rio M L-22D rekonstrukcija, Ambeļu pag., Daugavpils nov.
04.04.2017 08-20/17-49 SIA LatTopo "Ezera krasts", Skrudalienas pag., Daugavpils nov.
04.04.2017 08-20/17-50 SIA GEO Latgale Pašvaldības ceļa Zeitiški - Tartaks rekonstrukcija Vecsalienas pag., Daugavpils nov.
02.04.2017 08-20/17-47 SIA GEO Latgale Pašvaldības ceļa "Valsts ceļš- Kurpeņiški-Janciški" rekonstrukcija, Malinovas pag., Daugavpils nov.
02.04.2017 08-20/17-48 SIA GEO Latgale Pašvaldības ceļa Vitaniški - Bruņene rekonstrukcija Skrudalienas pag., Daugavpils nov.
01.04.2017 08-20/17-46 SIA Rio M 0.4kV gaisvadu līnijas nomaiņa uz kabeli Galdniekos,Kalkūnes pag., Daugavpils nov.
30.03.2017 08-20/17-45 SIA Parnas GEO Vasarnīcas 55, Naujenes pag., Daugavpils nov.
29.03.2017 08-20/17-43 SIA GEO Latgale Pašvaldības ceļa "Bērzkalni-Razvilka" rekonstrukcija, Demenes pag., Daugavpils nov.
28.03.2017 08-20/17-41 SIA GEO Latgale Šosejas iela 18, Špoģi, Višķu pag., Daugavpils nov.
28.03.2017 08-20/17-42 SIA GEO Latgale Pašvaldības ceļa "Mežniecība - Dukurieši" rekonstrukcija, Nīcgales pag., Daugavpils nov.
27.03.2017 08-20/17-40 SIA Energomontāžprojekts Kondavnīki, TP-2039, Ambeļu pag., Daugavpils nov.
17.03.2017 08-20/17-39 SIA Rio M Pagasta ceļš Špoģi - Barovka -Kazulišķi - Barovka,Višķu pag., Daugavpils nov.
16.03.2017 08-20/17-38 SIA Parnas GEO Saimniecība "Inri", kadastra Nr.44720020042, Medumu pag., Daugavpils nov.
16.03.2017 08-20/17-37 SIA Parnas GEO z/s"Gobas", Zeiļu c. Dubnas pag., Daugavpils nov.
16.03.2017 08-20/17-36 SIA Parnas GEO c.Cīruļīši, Tabores pag., Daugavpils nov.
15.03.2017 08-20/17-34 SIA Daugavpils Mernieks Juzefovas pars, Naujenes pag., Daugavpils nov.
15.03.2017 08-20/17-33 SIA Parnas GEO A727-A723, Līksnas pag., Daugavpils nov.
15.03.2017 08-20/17-35 SIA Rio M Valsts vietējais autoceļš V683 "Peipiņi - Spīķi", Višķu pag., Daugavpils nov.
14.03.2017 08-20/17-32 SIA Solars Skaista iela 18, Silene, Skrudalienas pag., Daugavpils nov., dzīvojamās mājas elektroapgāde
13.03.2017 08-20/17-31 SIA Daugavpils Mernieks Jaudas palielināšana objektam "Bandinieki", Medumu pag., Daugavpils nov.
12.03.2017 08-20/17-30 SIA LatTopo Ceriņi-2, Kalkūnes pag., Daugavpils nov.
10.03.2017 08-20/17-29 SIA GEO Latgale Graudu kaltes komplekss "Dzirnavnieks", Stropi, Naujenes pag., Daugavpils nov.
08.03.2017 08-20/17-27 SIA Solars "Atpūtes", Demenes pag., Daugavpils nov.
08.03.2017 08-20/17-28 SIA Rio M "Rabši", kad. Nr. Kalkūnes pag., Daugavpils nov.
07.03.2017 08-20/17-26 SIA Solars "Vecpils-44", z.v.kad.Nr.44740070052, Naujenes pag., Daugavpils nov.
04.03.2017 08-20/17-24 SIA GEO Latgale Daugavas iela 34, Krauja, Naujenes pagasts, Daugavpils nov.
04.03.2017 08-20/17-25 SIA GEO Latgale Jaunie 0,4kV piesliegumi un TA pēc adreses "Mičurinietis", Kalkunes pag., Daugavpils nov.
01.03.2017 08-20/17-23 SIA GEO Latgale 0.4kV L-1, L-2, L-3 no TP-6034 rekonstrukcija, Nīcgales pag., Daugavpils nov.
27.02.2017 08-20/17-20 SIA LatTopo Skolas iela 10, Silene, Skrudalienas pag., Daugavpils nov.
27.02.2017 08-20/17-21 SIA LatTopo Skolas iela 1, Silene, Skrudalienas pag., Daugavpils nov.
27.02.2017 08-20/17-22 SIA GEO Latgale Diļeviči 14, Naujenes pagasts, Daugavpils nov.
27.02.2017 08-20/17-19 SIA Parnas GEO Silenes MKP, Silene, Skrudalienas pagasts, Daugavpils novads.
25.02.2017 08-20/17-18 SIA GEO Latgale Graudu kaltes kompleksa gāzes apgāde-pamati, "Dzirnavnieks", Stropi, Naujenes pag., Daugavpils nov.
22.02.2017 08-20/17-17 SIA Daugavpils Mernieks "Zaļstūrīši", Biķernieki, Biķernieku pag., Daugavpils nov.
20.02.2017 08-20/17-15 SIA Parnas GEO 0.4kV gaisvadu līnijas nomaiņai uz kabeli "Saulesstari", Alejas, 44, Medumi, Medumu pag., Daugavpils nov.
20.02.2017 08-20/17-16 SIA Daugavpils Mernieks "Sandariški 29", Sandariški, Naujenes pag., Daugavpils nov.
18.02.2017 08-20/17-14 SIA Preime Šosejas iela 3, Špoģi, Višķu pag., Daugavpils nov., kad. apz. 44980040459
13.02.2017 08-20/17-13 SIA Preime "Salas", Nīcgales muiža, Nīcgales pag., Daugavpils nov., kad. apz. 44760050451
08.02.2017 08-20/17-12 SIA LatTopo Celiņi 2, Vecsalienas pag., Daugavpils novads
01.02.2017 08-20/17-11 SIA Parnas GEO Ķieģeļu iela 8, Kalkūnes pagasts, Daugavpils novads
17.01.2017 08-20/17-9 SIA Parnas GEO z/s”Gobas", Dubnas pagasts, Daugavpils novads
17.01.2017 08-20/17-10 SIA Parnas GEO Saimniecība "Inri", kadastra Nr.44720020042, Medumu pagasts, Daugavpils novads
13.01.2017 08-20/17-8 SIA Rio M 0,4 kV GVL L-1, L-2, L-3 no TP-6400 un 0,4 kV GVL no TP-6117 pārbūve Cirši, Naujenes pagastā, Daugavpils novadā
06.01.2017 08-20/17-7 SIA NP Topo Ceļš P68, Silene, Daugavpils novads
04.01.2017 08-20/17-4 SIA Solars dzīvojamās mājas elektroapgāde Steigas, Stropica, Naujenes pagastā, Daugavpils novadā
04.01.2017 08-20/17-5 SIA Solars kokapstrādes darbnīcas elektroapgāde Cīruļmājas 1, Mazā Baranovska, Višķu pagastā, Daugavpils novadā
04.01.2017 08-20/17-3 SIA Solars elektroapgāde objektam 212, Vasarnīcas, Naujenes pag., Daugavpils nov.
04.01.2017 08-20/17-2 SIA GEO Latgale Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība Sventes degradētās teritorijas revitalizācijai
04.01.2017 08-20/17-6 SIA Solars SIA "TELE 2" bāzes stacijas elektroapgāde 18. novembra ielā 414, Vecstropi, Naujenes pagastā, Daugavpils novadā
02.01.2017 08-20/17-1 SIA Rio M L-23D rekonstrukcija, Līksnas pagasts, Daugavpils novads
SIA Austrumu mērnieks 44960030031, Braļi, Vecsalienas pagasts, Daugavpils novads.
SIA Austrumu mērnieks 44960030103, Braļi, Vecsalienas pagasts, Daugavpils novads.
29.12.2016 08-20/16-217 SIA Rio M L-22V rekonstrukcija, Višķu pagasts, Daugavpils novads
27.12.2016 08-20/16-216 SIA Latvijasmernieks.lv Skaistā iela 22 (Silene-23), Skrudalienas pag., Daugavpils nov.
21.12.2016 08-20/16-215 SIA Daugavpils Mernieks 20, Galdnieki, Kalkūnes pagasts, Daugavpils novads.
19.12.2016 08-20/16-213 SIA GEO Latgale 20kV sadales punkta SP-213 "Medumi" rekonstrukcija Medumu pagastā, Daugavpils novadā
19.12.2016 08-20/16-214 SIA GEO Latgale "Sprieguma kvalitātes uzlabošana L-1 no TP-6277, Medumu pagastā,Daugavpils novadā"
14.12.2016 08-20/16-211 SIA Rio M Piekrastes iela 22, Daugavpils,z.v. 44680090017 Līksnas pagasts,Daugavpils novads.
14.12.2016 08-20/16-212 SIA Leidzi Zemes īpašums Priedaine, Dubnas pagasts, Daugavpils novads
13.12.2016 08-20/16-210 SIA Daugavpils Mernieks "Saules ieleja" Naujenes pagasts, Daugavpils novads
08.12.2016 08-20/16-208 SIA Solars 18. novembra ielā 353a, c.Vecstropi, Naujenes pagastā, Daugavpils novadā.
08.12.2016 08-20/16-209 SIA Solars Īpašuma "Nemo" elektroapgāde Demenes pag., Daugavpils novads
30.11.2016 08-20/16-206 SIA GEO Latgale 0,4kV GVL TP-6138 L-1 pārbūve Medumu pagastā, Daugavpils novadā
30.11.2016 08-20/16-203 SIA LatTopo Muitas iela 9, Muitas, Kalkūnes pagasts, Daugavpils.novads.
30.11.2016 08-20/16-205 SIA LatTopo Skolas iela 1, Naujene, Naujenes pagasts, Daugavpils nov.
30.11.2016 08-20/16-207 SIA Solars TP-1343 rekonstrukcija c.Pumpuri, Sventes pagastā, Daugavpils novadā.
30.11.2016 08-20/16-204 SIA LatTopo 44980050405, Rūpes, Višu tehnikums, Višu pagasts, Daugavpils novads.
29.11.2016 08-20/16-202 SIA Parnas GEO Daugavpils nov., Višķu pag., "Saules dārzs", kad.apz.: 4498 001 0124.
28.11.2016 08-20/16-201 SIA Parnas GEO "Austrumi", Demenes pagasts, Daugavpils novads.
23.11.2016 08-20/16-199 SIA GEO Latgale Pašvaldības ceļš "Bangas-Rožlauki", Daugavpils novads, Sventes pagasts.
23.11.2016 08-20/16-200 SIA LatTopo Artēziskā aka 5 un Artēziskā aka 6, Mirnijs, Lauceses pagasts, Daugavpils novads.
21.11.2016 08-20/16-198 SIA GEO Latgale Atputas zonas "Dinaburgas pilskalns" labiekartošana.
21.11.2016 08-20/16-197 SIA GEO Latgale Atputas zonas "Slutiški" labiekartosana.
21.11.2016 08-20/16-196 SIA LatTopo Vījgriežu iela 13, Maļutki, Laucesas pag., Daugavpils nov.
17.11.2016 08-20/16-195 SIA GEO Latgale Kalnu Mājas, Naujenes pagasts, Daugavpils novads
15.11.2016 08-20/16-194 SIA Parnas GEO Rēzeknes iela 27, Malinovas ciems, Malinovas pagasts, Daugavpils novads
14.11.2016 08-20/16-193 SIA Daugavpils Mernieks Saulesstari, Medumu pag., Daugavpils novads.
12.11.2016 08-20/16-192 SIA Solars Dabīgās kosmētikas pārstrādes ceha un pārtikas produktu ražotnes elektroapgāde, Maļinovas pagastā, Daugavpils novadā.
10.11.2016 08-20/16-191 SIA Daugavpils Mernieks Ozoli, Urbaniški, Sventes pag., Daugavpils novads.
10.11.2016 08-20/16-190 SIA Energomontāžprojekts Daugavpils nov., Skrudalienas pag., Silene,Skaista, Ziedu iela; no TP-6292 līdz Skaista iela 18
10.11.2016 08-20/16-189 SIA Parnas GEO Daugavpils novads, Sventes pagasts, „Saulkrasti”
02.11.2016 08-20/16-188 SIA LatTopo Sventes ciems, Sventes pagasts, Daugavpils novads
01.11.2016 08-20/16-185 SIA LatTopo "Siltumtrases remonta darbi no Daugavpils iela 5 līdz Daugavpils iela 6, c.Svente, Daugavpils novads".
01.11.2016 08-20/16-187 SIA Parnas GEO "Daugavpils novada stadiona rekonstrukcija Višķu pagastā (2.kartā)" otras kartās, aktualizācija un autoruzraudzība.(drenža)
01.11.2016 08-20/16-186 SIA Parnas GEO "Daugavpils novada stadiona rekonstrukcija Višķu pagastā (2.kartā)" otras kartās, aktualizācija un autoruzraudzība.(elektr)
27.10.2016 08-20/16-184 SIA Parnas GEO "Daugavpils novada stadiona rekonstrukcija Višķu pagastā (2.kartā)" otras kartās, aktualizācija un autoruzraudzība.
27.10.2016 08-20/16-183 SIA Parnas GEO 44980050405, "Rūpes", Višķu tehnikums, Višķu pag., Daugavpils nov.
25.10.2016 08-20/16-180 SIA GEO Latgale Elektropārvades līnijas pārvietošana sakarā ar autoceļa A13 Krievijas robeža (Grebņeva) – Rēzekne – Daugavpils – Lietuvas robeža (Medumi) posms km 156.40 – 163.01 rekonstrukciju_1
25.10.2016 08-20/16-181 SIA GEO Latgale Elektropārvades līnijas pārvietošana sakarā ar autoceļa A13 Krievijas robeža (Grebņeva) – Rēzekne – Daugavpils – Lietuvas robeža (Medumi) posms km 156.40 – 163.01 rekonstrukciju_2
25.10.2016 08-20/16-182 SIA GEO Latgale Elektropārvades līnijas pārvietošana sakarā ar autoceļa A13 Krievijas robeža (Grebņeva) – Rēzekne – Daugavpils – Lietuvas robeža (Medumi) posms km 156.40 – 163.01 rekonstrukciju_3
24.10.2016 08-20/16-179 SIA LatTopo Daugavas iela 31a, Krauja, Naujenes pag., Daugavpils novads.
24.10.2016 08-20/16-178 SIA Parnas GEO 44980050405, "Rūpes", Višķu tehnikums, Višķu pag., Daugavpils nov.
20.10.2016 08-20/16-177 SIA Solars Vidējā spiediena (P<4 bar) sadales gāzesvada būvniecība posmā no 18.Novembra un Krāslavas ielu krustojuma līdz objektam 18.Novembra ielā 361F, Vecstropos, Naujenes pagastā, Daugavpils novadā.
18.10.2016 08-20/16-176 Pašnodarbināta persona Anatolijs Gorevs Ezerkalns, Dublinieki, Vaboles pagasts, Daugavpils novads.
18.10.2016 08-20/16-175 SIA GEO Mērniecība Autoceļš Sadnieki Vecsaliena (Červonka), Tabores , Vecsalienas pagasti ,Daugavpils novads
12.10.2016 08-20/16-173 SIA Binders Valsts galvenā autoceļa A6 Rīga Daugavpils, posma km 189.89-201.71 segas atjaunošana
12.10.2016 08-20/16-172 SIA Solars Ezeru ielā 13, Kalupē, Daugavpils novadā.
12.10.2016 08-20/16-174 SIA Binders Valsts galvenā a/c A13 Rēzekne – Daugavpils, posma 105,7 –111,60 km seguma atjaunošanu
10.10.2016 08-20/16-171 SIA LatTopo Dārza iela 57, Randene, Kalkūnes pag., Daugavpils novads.
10.10.2016 08-20/16-170 SIA LatTopo Viļuši 10, Viļuši, Naujenes pagasts, Daugavpils novads.
06.10.2016 08-20/16-168 AS Ceļuprojekts Autoceļa A6 km 201.6 - 224.6 rekonstrukcija, Nīcgales un Līksnas pag., Daugavpils nov.
06.10.2016 08-20/16-167 SIA Rio M Medumu parks, Medumu ciems, Medumu pagasts, Daugavpils novads
06.10.2016 08-20/16-169 SIA Solars Ceļa pievienojuma būvniecība Valsts reģionālajam autoceļam P68 Daugavpils-Skrudaliena-Baltkrevijas robeža (Silene) 11.92 kilometrā, Saimn."Skaista",Srudalienas pagasts, Daugavpils novads.
05.10.2016 08-20/16-159 SIA Parnas GEO Ceļa trase (A13) Daugavpils - Špoģi (Špoģi)_1
05.10.2016 08-20/16-160 SIA Parnas GEO Ceļa trase (A13) Daugavpils - Špoģi (Špoģi)_2
05.10.2016 08-20/16-161 SIA Parnas GEO Ceļa trase (A13) Daugavpils - Špoģi (Lociki)_13
05.10.2016 08-20/16-158 SIA Parnas GEO Ceļa trase (A13) Daugavpils - Špoģi (Lociki)_14
05.10.2016 08-20/16-162 SIA Parnas GEO Ceļa trase (A13) Daugavpils - Špoģi (Lociki)_15
05.10.2016 08-20/16-163 SIA Parnas GEO Ceļa trase (A13) Daugavpils - Špoģi (Lociki)_16
05.10.2016 08-20/16-164 SIA Parnas GEO Ceļa trase (A13) Daugavpils - Špoģi (Stropi)_17
05.10.2016 08-20/16-165 SIA Parnas GEO Ceļa trase (A13) Daugavpils - Špoģi (Stropi)_18
05.10.2016 08-20/16-166 SIA Parnas GEO Ceļa trase (A13) Daugavpils - Špoģi (Stropi)_20
04.10.2016 08-20/16-157 SIA Parnas GEO Ceļa trase (A13) Daugavpils - Špoģi (Stropi)_19
04.10.2016 08-20/16-156 SIA Parnas GEO Ceļa trase (A13) Daugavpils - Špoģi (Stropi)_21
04.10.2016 08-20/16-155 SIA Parnas GEO Ceļa trase (A13) Daugavpils - Špoģi (Vecstropi)_22
03.10.2016 08-20/16-154 SIA Parnas GEO Ceļa trase (A13) Daugavpils - Špoģi (Maļinova)_7
03.10.2016 08-20/16-149 SIA Parnas GEO Ceļa trase (A13) Daugavpils - Špoģi (Maļinova)_8
03.10.2016 08-20/16-150 SIA Parnas GEO Ceļa trase (A13) Daugavpils - Špoģi (Lociki)_9
03.10.2016 08-20/16-151 SIA Parnas GEO Ceļa trase (A13) Daugavpils - Špoģi (Lociki)_10
03.10.2016 08-20/16-152 SIA Parnas GEO Ceļa trase (A13) Daugavpils - Špoģi (Lociki)_11
03.10.2016 08-20/16-153 SIA Parnas GEO Ceļa trase (A13) Daugavpils - Špoģi (Lociki)_12
03.10.2016 08-20/16-148 SIA Leidzi Siltumtrases izbūve Višķu sociālās aprūpes centram Rūpes, Daugavpils novads. Višķu pagasts
30.09.2016 08-20/16-144 SIA Parnas GEO Ceļa trase (A13) Daugavpils - Špoģi (Špoģi)_4
30.09.2016 08-20/16-145 SIA Parnas GEO Ceļa trase (A13) Daugavpils - Špoģi (Maļinova)_5
30.09.2016 08-20/16-146 SIA Parnas GEO Ceļa trase (A13) Daugavpils - Špoģi (Maļinova)_6
30.09.2016 08-20/16-147 Pašnodarbināta persona JĀNIS BALODIS Valsts reģionālā autoceļa P65 Stropi-Krauja posms, Naujenes pagasts, Daugavpils novads.
30.09.2016 08-20/16-143 SIA Parnas GEO Ceļa trase (A13) Daugavpils - Špoģi (Špoģi)_3
29.09.2016 08-20/16-142 SIA Binders Autoceļa A13 Krievijas robeža (Grebņeva) - Rēzekne - Daugavpils - Lietuvas robeža (Medumi) posma km 113.12 - 134.70 rekonstrukcija
28.09.2016 08-20/16-141 Sertificēts mērnieks Kaspars Kudiņš Rītausmas Zabaltišķi Vaboles pagasts Daugavpils novads
28.09.2016 08-20/16-140 SIA Parnas GEO 20kV gaisvadu līnijas LN-6118 pārbūve, Skrudalienas pagasts, Daugavpils novads
22.09.2016 08-20/16-139 SIA Parnas GEO "Priedes", kad. Nr. 44880010164, Sventes pagasts, Daugavpils novads
21.09.2016 08-20/16-138 SIA Binders Autoceļa A13 Krievijas robeža (Grebņeva) - Rēzekne - Daugavpils - Lietuvas robeža (Medumi) posma km 156.40 - 163.05 rekonstrukcija(medumu pag)
21.09.2016 08-20/16-137 SIA GEO Latgale Sprieguma kvalitātes uzlabošana L-2 no TP-6534 "Saulceri, Skrudalienas pagastā, Daugavpils novads
20.09.2016 08-20/16-135 SIA Energomontāžprojekts Daugavpils nov., Naujenes pag., Vecstropi, 18.Novembra iela 414
20.09.2016 08-20/16-136 SIA GEO Latgale Galdnieki 42, Kalkūnes pag., Daugavpils nov. uzskaites sadalnes pārcelšana
19.09.2016 08-20/16-134 SIA LatTopo Egļu kalns, Sventes pagasts, Daugavpils novads.
14.09.2016 08-20/16-133 SIA Latvijas Energoceltnieks 0,4 kV GVL no TP-6023 rekonstrukcija Višķu pagastā, Daugavpils novadāb.
13.09.2016 08-20/16-132 SIA Solars Kadastra numurs 44680090192, Līksnas pagasts Daugavpils novads.
09.09.2016 08-20/16-131 SIA Rio M Ūdensapgādes urbuma un ūdens, sagatavošanas stacijas būvniecība, Muitas ielā, Kalkūnes p agastā,Daugavpils novadā. Pieslēgums pie elektriskiem tīkliem.
07.09.2016 08-20/16-129 SIA LatTopo Artēziskā aka 5, Mirnijs, Laucesas pagasts, Daugavpils novads.
07.09.2016 08-20/16-130 SIA LatTopo Artēziskā aka 6, Mirnijs, Laucesas pagasts, Daugavpils novads
05.09.2016 08-20/16-125 SIA LatTopo 23,Peski 2, Lauceses pagasts, Daugavpils novads.
05.09.2016 08-20/16-124 SIA Latvijasmernieks.lv Ezermaļi, Višķu pagasts, Daugavpils novads
05.09.2016 08-20/16-127 SIA GEO Latgale 20kV gaisvadu līnijas LN-1145 rekonstrukcija Nīcgales pagastā, Daugavpils novadā
05.09.2016 08-20/16-128 SIA LatTopo Ceļiņu un laukumu atjaunošana Lāču pamatskola, Daugavpils novads.
05.09.2016 08-20/16-126 SIA GEO Latgale 0,4kV GVL pārbūveno B.Nr.1 L-2-2 TP-1035 līdz US-2se02035 "Ziedoņi-1", Sventes pag., Daugavpils novads
02.09.2016 08-20/16-123 SIA Rio M z.v.44920010029, Tabores pag., Daugavpils novads
29.08.2016 08-20/16-122 SIA Solars Tehnikas mazgāšanas notekūdeņu attīrīšanas iekārtu būvniecība un pievienošana esošajai kanalizācijas sistēmai, un tehnikas mazgāšanas laukuma ar asfalta segumu būvniecība VAS Latvijas autoceļu uzturētājs Daugavpils novada Kalkūnes pagasta Muitas, Muitas ielā 20
24.08.2016 08-20/16-121 SIA GEO Latgale 20 kV GVL LN-6332 pārbūve Ambeļu pagastā, Daugavpils novadā.
18.08.2016 08-20/16-119 SIA LatTopo Reinišķi, Biķernieku pag., Daugavpils novads.
18.08.2016 08-20/16-120 SIA Parnas GEO Māras lauki, Tabores pagasts, Daugavpils novads_
18.08.2016 08-20/16-117 SIA LatTopo Nīcgale, Nīcgales pagasts, Daugavpils novads
18.08.2016 08-20/16-118 SIA LatTopo Oktobra iela 39, Tabore, Tabores pagasts, Daugavpils novads
16.08.2016 08-20/16-113 SIA Daugavpils Mernieks "Vecpils 45, Naujenes pag., Daugavpils nov.
16.08.2016 08-20/16-116 SIA Parnas GEO Kadastra Nr.44640020048, Laucesas pagasts, Daugavpils novads.
16.08.2016 08-20/16-114 SIA Parnas GEO Dambji-1, Sventes pagasts, Daugavpils novads
16.08.2016 08-20/16-115 SIA Rio M Autoceļš A-14, tilts pār Daugavu, Sventes pagasts, Līksnas pagasts, Daugavpils novads
12.08.2016 08-20/16-111 SIA Rio M Sventes parks,Sventes ciems, Sventes pagasts, Daugavpils novads
12.08.2016 08-20/16-112 Sertificēts mērnieks Sergejs Kovaļovs Zastenki 42”, Zastenki, Naujenes pagasts, Daugavpils novads, 4474 002 0084
10.08.2016 08-20/16-108 SIA GEO Latgale SIA ”TeleTower mobilo sakaru bāzes staciju elektroapgāde Vīnkalni, Salienas pagastā, Daugavpils novadā
10.08.2016 08-20/16-109 SIA Solars Dzīvojamās mājas Karlīnē, Naujenes pag.,Daugavpils nov. pieslēgšana pie el. tīkliem
10.08.2016 08-20/16-110 SIA Solars Dzīvojamās mājas Karlīnē, Naujenes pag.,Daugavpils nov. pieslēgšana pie el. tīkliem_1
09.08.2016 08-20/16-107 SIA Latvijasmernieks.lv Ģuntiņas, Sventes pag., Daugavpils novads
04.08.2016 08-20/16-106 SIA Energomontāžprojekts A/S Daugavpils Dzirnavnieks, ražošanas teritorija, Naujenes pag., Daugavpils novads.
04.08.2016 08-20/16-105 SIA LatTopo Aleksejevka, Laucesas pag., Daugavpils novads.
03.08.2016 08-20/16-103 SIA Solars Dzīvojamas mājas elektropieslēgums, Piramīda, Laucesas pag., Daugavpils novads.
03.08.2016 08-20/16-102 SIA Parnas GEO Ķieģeļu iela 2, Daugavpilī
03.08.2016 08-20/16-101 SIA Parnas GEO Daugavpils nov., Kalkūnes pag., Mičurinietis, kad.Nr. 4460 004 1120, 4464 001 0497
03.08.2016 08-20/16-104 SIA GEO Latgale Ceļmalnieki, Višķu pagasts, Daugavpils novads
27.07.2016 08-20/16-99 SIA Energomontāžprojekts Daugavpils novads, Līksnas pagasts, Jukši, Vaboles pagasts, Motivāni, LN-224 1-76 balsti.
27.07.2016 08-20/16-100 SIA Energomontāžprojekts Daugavpils nov., Vaboles pag., Vabole,LN-224 76-110 balsti
25.07.2016 08-20/16-98 SIA Daugavpils Mernieks Saulesstari, Medumu pag., Daugavpils novads.
25.07.2016 08-20/16-97 SIA Energomontāžprojekts Daugavpils nov., Skrudalienas pag., Silene,Skaista, Ziedu iela; no TP-6052 līdz Skaista iela 18
25.07.2016 08-20/16-96 SIA Solars "TP-6313 Medumu pag., Daugavpils novads”
21.07.2016 08-20/16-94 SIA Latvijas Energoceltnieks LMT BS Vabole, Straumēni, Vaboles pagasts, Daugavpils novads.(tornis)
21.07.2016 08-20/16-93 SIA Latvijas Energoceltnieks LMT BS Kalīši, Kupčāni, Kalkūnes pagasts, Daugavpils novads(tornis)
21.07.2016 08-20/16-91 SIA GEO Latgale DZĪVOJAMĀS MĀJAS ELEKTROAPGĀDE "Bērzaine", Skrudalienas pag., Daugavpils novads
21.07.2016 08-20/16-95 SIA Latvijas Energoceltnieks LMT BS Vabole, Straumēni, Vaboles pagasts, Daugavpils novads.(zem.kontur.)
21.07.2016 08-20/16-92 SIA Latvijas Energoceltnieks LMT BS Kalīši, Kupčāni, Kalkūnes pagasts, Daugavpils novads.(zem.kontur.)
14.07.2016 08-20/16-90 SIA Rio M LN 26 rekonstrukcija,Naujenes pagasts, Daugavpils novads.
13.07.2016 08-20/16-88 SIA GEO Latgale SIA AVAN GARDEN dzīvojamās mājas, Meimuri elektroapgāde.
13.07.2016 08-20/16-89 SIA GEO Latgale LMT BĀZES STACIJAS elektroapgāde ,Kupčāni Kalkūnes pagastā, Daugavpils novadā
13.07.2016 08-20/16-87 SIA GEO Latgale 0,4kV GVL no TP-6280 pārbūve Maļinovas pagastā, Daugavpils novadā
12.07.2016 08-20/16-86 SIA Metrum Trase "Birztalas 1"-"Gorka 1",Salienas pagasts, Daugavpils novads
12.07.2016 08-20/16-85 SIA LatTopo Saulkrasti, Sventes pagasts, Daugavpils novads
11.07.2016 08-20/16-84 SIA Solars SIA Jaundīķi, saimniecības ēkas elektroapgāde Vingri, Nīcgales pagastā, Daugavpils novadā”
07.07.2016 08-20/16-82 SIA Daugavpils Mernieks Nitiši-11, Naujenes pag., Daugavpils novads
07.07.2016 08-20/16-83 SIA Ošukalns Meža ceļš (Ierakumu ceļš), Kalupes pagasts, Daugavpils novads
05.07.2016 08-20/16-81 SIA Rio M LN-26 rekonstrukcija, Naujenes pag., Daugavpils novads
04.07.2016 08-20/16-80 Sertificēts mērnieks Anatolijs Gorevs Magones, Vecie Tokari, Višķu pagasts, Daugavpils novads
28.06.2016 08-20/16-77 SIA Rio M 20/04.kV gaisvadu līnijas rekonstrukcija, Naujenes pagastā, Daugavpils novadā
28.06.2016 08-20/16-78 SIA GEO Latgale 20kV gaisvadu līnijas LN-224 renovācija no balsta Nr.110 līdz balstam Nr.181 Vaboles pagastā, Daugavpils novadā (1)
28.06.2016 08-20/16-79 SIA GEO Latgale 20kV gaisvadu līnijas LN-224 renovācija no balsta Nr.110 līdz balstam Nr.181 Vaboles pagastā, Daugavpils novadā (2)
27.06.2016 08-20/16-75 SIA Parnas GEO "Skaista", Skrudalienas pagasts, Daugavpils novads (izpild_siltum)
27.06.2016 08-20/16-76 SIA Parnas GEO "Skaista", Skrudalienas pagasts, Daugavpils novads (zem.kont)
22.06.2016 08-20/16-74 SIA Solars zem.gab.Nr.190, d/s"Vasarnīcas", Naujenes pagastā, Daugavpils novadā.
20.06.2016 08-20/16-73 SIA Solars "Elektroietaišu ierīkošana objektā "Laucese",Medumu pag., Daugavpils nov."
20.06.2016 08-20/16-71 SIA GEO Latgale A/S"Daugavpils Dzirnavnieks", ražošanas teritorija
20.06.2016 08-20/16-72 SIA LatTopo "Jurbert 3", Makarova, Višķu pag., Daugavpils novads.
16.06.2016 08-20/16-70 SIA Geo Forest Zemes ierīcības projekts "Ceļmalnieki", Salienas pagasts, Daugavpils novads.
16.06.2016 08-20/17-89 SIA Solars Jauns pieslēgums Voitiški 5, Skrudalienas pag., Daugavpils nov.
15.06.2016 08-20/16-68 SIA Rio M Zemes vienība ar kad. apz. 44860020078, Skrudalienas pag., Daugavpils nov.
15.06.2016 08-20/16-69 SIA Energomontāžprojekts Daugavpils nov.,Medumu pag., Juneļi, "Mežsalas"
01.06.2016 08-20/16-67 SIA Parnas GEO "Skaista", Skrudalienas pagasts, Daugavpils novads
30.05.2016 08-20/16-66 SIA Geo Latgale “Pašvaldības ceļa “Butišķi - Židino” rekonstrukcija, Naujenes pagasts, Daugavpils novads”
25.05.2016 08-20/16-64 SIA LatTopo Komunālā iela 108A, Kalkūni, Kalkūnes pagasts, Daugavpils novads
25.05.2016 08-20/16-65 SIA LatTopo Skudriņas, Munciški, Līksnas pag., Daugavpils novads
23.05.2016 08-20/16-62 SIA Parnas GEO 0.4kV GVL pārbūve no B.Nr.1 L-2-2 TP-1035 līdz US-2se02035 "Ziedoņi-1", Sventes pag., Daugavpils novads
23.05.2016 08-20/16-63 SIA Geo Latgale Elektropārvades 6-20kV līniju modernizācija Stacijas Vabole 20kV gaisvadu līnijas rekonstrukcija
17.05.2016 08-20/16-60 SIA Rio M 18. novembra iela 361F, Vecstropi, Naujenes pagasts, Daugavpils novads
17.05.2016 08-20/16-61 SIA Lattopo Sia "TeleTower" mobilo sakaru bāzes staciju elektroapgāde, "Augstkalni" Skrudalienas pagastā, Daugavpils novadā
17.05.2016 08-20/17-74 SIA GEO Latgale Šautuve, Višķu pag., Daugavpils nov.
11.05.2016 08-20/16-58 SIA LatTopo "Nemo", Demenes pagasts, Daugavpils novads
11.05.2016 08-20/16-59 SIA Solars Pašapkalpošanas automazgatūves būvniecība 18.novembra ielā 380, Daugavpilī
09.05.2016 08-20/16-57 SIA Solars c.Špoģi, Višķu pagasts, Daugavpils novads (elektroap)
05.05.2016 08-20/16-56 SIA Geo Latgale Krustojuma A13-A14 elekrtroapgāde Kalkūnes pagasts, Daugavpils novads
25.04.2016 08-20/16-55 SIA Preime zemes īpašums "Mežmalas", Līksnas pagasts, Daugavpils novads.
25.04.2016 08-20/16-54 SIA LatTopo Parka iela 1, Ambeļi, Ambeļu pag., Daugavpils novads.
21.04.2016 08-20/16-51 SIA LatTopo Šosejas iela 2, Špoģi, Višku pagasts, Daugavpils novads
21.04.2016 08-20/16-52 SIA Parnas GEO Valsts galvenā autoceļa A13 Krievijas robeža (Grebņeva) – Rēzekne – Daugavpils – Lietuvas robeža (Medumi) 156,40-163,05 km rekonstrukcijas darbi (apgaism.)
21.04.2016 08-20/16-53 SIA GEO Latgale 20kV gaisvadu līnijas LN-6061, LN-6198 rekonstrukcija Demenes pagastā, Daugavpils novadā
18.04.2016 08-20/16-50 SIA Latvijasmernieks Valsts zīdaiņu nams, Kalkūnes pagasts, Daugavpils novads
14.04.2016 08-20/16-49 SIA ABC Construction Daugavpils iela 1A, Sventes vidusskola, Sventes pagasts, Daugavpils novads, 44880050815
12.04.2016 08-20/16-46 SIA LatTopo "3A", Randane, Kalkūnes pagasts, Daugavpils novads
12.04.2016 08-20/16-47 SIA Lattopo Dmitrija Soņina garāžas elektroapgāde "Kalīši H", Kalkūnes pagastā, Daugavpils novada
12.04.2016 08-20/16-45 SIA Geo Latgale Pašvaldības ceļa "Vaboles stacija-Aizbalti-Pudani-Mukāni" rekonstrukcija, Vaboles pagasts, Daugavpils novads
12.04.2016 08-20/16-48 SIA GEO Latgale Pašvaldības ceļa "Grāviņi-Vecie tokari" rekonstrukcija, Višķu pagasts, Daugavpils novads
07.04.2016 08-20/16-43 SIA Rio M Timperi 4”, Lauceses pagasts, Daugavpils novads.
07.04.2016 08-20/16-44 SIA Geo Latgale Pašvaldības ceļš "Kudeiki - Ķirupe - Streikāni"rekonstrukcija, Līksnas pagasts, Daugavpils novads
05.04.2016 08-20/16-42 SIA LatTopo Tūrisma komplekss"Silene", Skrudalienas pagasts,Daugavpils novads.
31.03.2016 08-20/16-38 SIA Geo Latgale Pašvaldības ceļa "Saliena -Sergijevka-Šlapaki-Darbnīcas" rekonstrukcija, Salienas pagasts, Daugavpils novads
31.03.2016 08-20/16-39 SIA Rio M “Rita-4”, Naujenes pagasts, Daugavpils novads.
31.03.2016 08-20/16-41 SIA Geo Latgale "20 kV gaisvadu līnijas LN-328 no atdalītāja A-328-5 līdz balstam Nr.152 rekonstrukcija Daugavpilī"
30.03.2016 08-20/16-37 SIA Geo Latgale Pašvaldības ceļa "Palabišķi-Buras" rekonstrukcija, Kalkūnes pagasts, Daugavpils novads
23.03.2016 08-20/16-30 SIA Binders Līksnas pagasts, Daugavpils novads(44680090284)
23.03.2016 08-20/16-36 SIA Parnas Geo Skaista, Skrudalienas pagasts, Daugavpils novads
15.03.2016 08-20/16-28 Sertificēts mērnieks Anatolijs Gorevs Bērziņi, Kalupes pagasts, Daugavpils novads (44620070008)
15.03.2016 08-20/16-29 Sertificēts mērnieks Anatolijs Gorevs Upmaļi, Līksnas pagasts, Daugavpils novads (44680040141)
15.03.2016 08-20/16-32 SIA Rio M 44680090203, Līksnas pag., Daugavpils novads
15.03.2016 08-20/16-33 SIA Rio M Ozoli, Līksnas pag., Daugavpils novads
15.03.2016 08-20/16-34 SIA Parnas Geo Daugavpils novads, tabores pag., karjers "Elerne"
14.03.2016 08-20/16-24 SIA Daugavpils mērnieks "Saldi", Vasiļova, Maļinovas pag., Daugavpils nov.
14.03.2016 08-20/16-31 SIA Rio M Vaboles viduskolas teritorija, Vabole,Vaboles pagasts.Daugavpils novads.
08.03.2016 08-20/16-27 SIA SOLARS Vizbuļi, c.Demene, Demenes novadā, Daugavpils pagastā.
07.03.2016 08-20/16-25 SIA Geo Latgale Muzeja iela 1 rajons, Lociki, Naujenes pagasts, Daugavpils novads
07.03.2016 08-20/16-26 SIA Geo Latgale 20kV gaisvadu līnijas LN-229 no atdalītāja A-229-3 līdz TP-6044 rekonstrukcija Demenes pagastā, Daugavpils novadā.
07.03.2016 08-20/16-21 SIA SOLARS “Autoceļa A13 Krievijas robeža (Grebņeva) - Rēzekne - Daugavpils - Lietuvas robeža (Medumi) posma km 156.40 - 163.05 rekonstrukcijas būvprojekta atjaunošana.”
07.03.2016 08-20/16-22 SIA Geo Latgale "Jauns elektroapgādes pieslēgums SIA "Tele2" tornim "Celmi", Maļinova, Maļinovas pagastā, Daugavpils novadā"
07.03.2016 08-20/16-23 SIA LatTopo Daugavas iela 8, Līksna, Līksnas pag., Daugavpils novads.
05.03.2016 08-20/16-40 SIA LatTopo Špoģi, Višķu pag., Daugavpils novads.
01.03.2016 08-20/16-17 SIA Daugavpils mērnieks Laucese, Medumu pag., Daugavpils novads
01.03.2016 08-20/16-18 SIA GEO Latgale Daugavpils pašvaldības ceļa,"Liepnieki - Atvari" rekonstrukcija ,Medumu pagastā.
01.03.2016 08-20/16-19 SIA Geo Latgale Sprieguma kvalitātes, uzlabošana L-2 no TP-6534 "Saulceri", Skrudalienas pagastā, Daugavpils novads
24.02.2016 08-20/16-20 Sertificēts mērnieks Sergejs Kovaļovs Kalnalauciņi, Tabores pagasts, Daugavpils novads 44920020017
22.02.2016 08-20/16-16 SIA Parnas Geo Daugavpils nov., Kalkūnes pag., Muitnīca, Muitas iela 20.
15.02.2016 08-20/16-14 SIA ABC Construction "Celmu māja",Maļinova,Maļinovas pagasts,Daugavpils novads
15.02.2016 08-20/16-15 SIA ABC Construction Tabore, "Potrimi", Tabores pagasts, Daugavpils novads
10.02.2016 08-20/16-13 SIA Rio M "129", Mičurinietis, Kalkūnes pag., Daugavpils nov.
09.02.2016 08-20/16-11 SIA Energomontāžprojekts Daugavpils nov., Nīcgales pag., c.Vingri, "Jaundīķi 2"
09.02.2016 08-20/16-12 SIA SOLARS Irinas Vasiļevskas vasarnīcas elektroapgāde "Mičurinietis"-293,Kalkūnes pagastā, Daugavpils novadā
05.02.2016 08-20/16-10 SIA Rio M Smilts-grants atradne "Mežvidi 3",kad. apz. 44920010065,Tabores pagasts, Daugavpils novads.
04.02.2016 08-20/16-9 SIA LatTopo "Elvi" veikals, Špoģi, Višķu pag., Daugavpils novads.
28.01.2016 08-20/16-8 SIA LatTopo Elvi veikals, Maļinova, Maļinovas pag., Daugavpils novads
27.01.2016 08-20/16-6 SIA Geo Latgale "0,4 kV GVL no TP-6272 un TP-6416 rekonstrukcija Salienas pagastā, Daugavpils novadā
27.01.2016 08-20/16-7 SIA Rio M z/s "Romanišķi',Kalkūnes pag., Daugavpils novads.
25.01.2016 08-20/16-5 SIA Geo Forest ZIP Druvas iela 1, Maļinova, Maļinovas pag., Daugavpils novads
20.01.2016 08-20/16-3 SIA SOLARS Višķu sociālās aprūpes centrs, Višķu tehnikuma ciemā, Višķu pagastā, Daugavpils novadā.
15.01.2016 08-20/16-2 SIA Energomontāžprojekts Stropi 21, Naujenes pag.,Daugavpils nov.
13.01.2016 08-20/16-1 SIA Parnas Geo Daugavpils novads, Kalkūnes pagasts, Muitnīca, Muitas ieka
21.12.2015 08-20/15-170 SIA Parnas GEO Daugavpils novads, Kalkūnes pag, Randene - izpildmērījums - 368.77 m
21.12.2015 08-20/15-171 SIA LatTopo Daugavpils nov., Lauceses pag., Ozolnieki-4 - topogrāfija - 0.83 ha
21.12.2015 08-20/15-172 SIA Parnas GEO Daugavpils novads, Skrudalienas pagasts, "Skaista", nojume
20.12.2015 08-20/15-167 SIA RIO M Daugavpils novads, Medumu pag., Laucesas tilta autoceļa A13 Krievijas robeža – Rēzekne – Daugavpils – Lietuvas robeža 163.4km. – topogrāfija – 1.26 ha
20.12.2015 08-20/15-168 SIA GEO Latgale Daugavpils novads, Kalupes pag., Pašvaldības ceļa „Morkoņišķi – Ruži” rekonstrukcija – topogrāfija – 4.53 ha
20.12.2015 08-20/15-169 SIA GEO Latgale Daugavpils novads, Dubnas pag., Pašvaldības ceļa „Dubna – Bicāni - Zeiļi” rekonstrukcija – topogrāfija – 2.81 ha
18.12.2015 08-20/15-163 SIA LatTopo Daugavpils nov., Naujenes pag., Taku izveide, robežzīmju un informācijas stendu izvietošana , "Antropogēno slodzi samazinošās un informatīvās infrastruktūras, izveide Natura 2000 teritorijās. II kārta"dabas parkā "Daugavas loki" - izpildmērījums - 616 m
18.12.2015 08-20/15-164 SIA Latvijasmernieks Daugavpils nov., Naujenes pag., "Stārķukalns" - topogrāfija - 0,7171 ha
18.12.2015 08-20/15-166 SIA GEO Latgale Daugavpils nov., Naujenes pag., Naujene, būvlaukuma elektroapgāde "Zaķīšu pirtiņa" - izpildmērījums - 130,2 m
15.12.2015 08-20/15-165 SIA RIO M Daugavpils nov., Biķernieku pag. Naujene, Topogrāfisko plānu pasūtīšana un izgatavošana pēc remonta darbu beigšanas 2015.gada objektos,“Sliežu ceļu rekonstrukcija, Sliežu ceļu “B”tipa kapitālais remonts un “Sliežu ceļu atjaunošana “Rail Baltica” koridorā
08.12.2015 08-20/15-162 SIA Parnas GEO "Daugavpils novada stadiona rekonstrukcija Višķu pagastā"
07.12.2015 08-20/15-160 SIA GEO Latgale Daugavpils nov., Sventes pag., 20 kV gaisvadu līnijas LN-333 no balsta SP-226 "Svente" līdz RP-1404 rekonstrukcija - izpildmērījums - 5449 m
07.12.2015 08-20/15-161 SIA GEO Latgale Daugavpils nov., Demenes pag,. Kumbuļi, Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu pēcattīrīšanas bioloģisko dīķu atjaunošana un tīrīšana - izpildmērījums - 26 m
01.12.2015 08-20/15-159 SIA RIO M Daugavpils novads, Demenes pag., "Kubera" elektroapgāde
30.11.2015 08-20/15-157 SIA GEO Latgale Daugavpils nov., Naujenes pag., Krauja, 20.4 kV KL L-2, L-6, L-13, no TP-6217 rekonstrukcija - izpildmērījums - 3074 m
27.11.2015 08-20/15-158 SIA Parnas GEO Daugavpils novads, Skrudalienas pag., Ilgas - labiekārtojums - 0,26 ha
26.11.2015 08-20/15-155 SIA LatTopo Daugavpils novads, Skrudalienas pag., Daugavpils universitātes meža bioloģiskās daudzveidības pētījumu laboratorijas ēkas rekonstrukcija "Ilgas" - izpildmērījums - 117 m
25.11.2015 08-20/15-152 SIA TP Aģentūra Daugavpils novads, Skrudalienas pag., 20kV gaisv. līnijas LN-29 renovācija no A-29-3 līdz b. Nr.223 "Osinovka", izpildmērījums - 7500 m
25.11.2015 08-20/15-154 SIA Parnas GEO Daugavpils novads, Kalkūnes pag., Komunālā iela 104 - topogrāfija - 0,5 ha
24.11.2015 08-20/15-153 SIA Energomontāžprojekts Daugavpils novads, Sveintes pag., c. Vecsvente vns. "Madaras" - izpildmērījums - 5,5 m
24.11.2015 08-20/15-156 SIA GEO Latgale Daugavpils novads, Lauceses pag., "20 kV gaisvadu līnijas LN-6090, LN-6190, LN-6476 rekonstrukcija" - izpildmērījums - 6342 m
23.11.2015 08-20/15-151 SIA Parnas GEO Daugavpils novads, Skrudalienas pag., "Ilgas" - izpildmērījums - 338.6 m
20.11.2015 08-20/15-150 SIA Solars Daugavpils novads, Skrudalienas pag., Dabīgās Daugavpils universitātes meža bioloģiskās daudzveidības pētījumu laboratorijas ēkas rekonstrukcija "Ilgas" - izpildmērījums - 378 m
19.11.2015 08-20/15-148 SIA RIO M Daugavpils novads, Kalupes pag., TP-6034 rekonstrukcija - topogrāfija - 3.48 ha
19.11.2015 08-20/15-149 SIA Energomontāžprojekts Daugavpils novads, Naujenes pag., Stropi 21, topogrāfija - 0,04 ha
11.11.2015 08-20/15-144 SIA GEO Latgale Daugavpils nov., 0,23 kV gaisavadu līnijas nomaiņa uz kabeļu līnijas no pārbrauktuves 1,064 km līdz pārbrauktuvei 198,425 km A13- izpildmērījums - 243 m
11.11.2015 08-20/15-145 SIA Energomontāžprojekts Daugavpils nov., Kalkūnes pag., Muitas iela 13 - topogrāfija - 0,08 ha
08.11.2015 08-20/15-139 SIA Parnas GEO Daugavpils novads, Višķu pagasts, Šosejas iela 2 - topogrāfija - 0,1 ha
08.11.2015 08-20/15-140 SIA Parnas GEO Daugavpils novads, Naujenes pagasts, Kraujas sporta laukums topogrāfija - 0,1 ha
08.11.2015 08-20/15-141 SIA RIO M Daugavpils novads, Kalkūnes pag., „Zemnieku saimniecības ”Zemdegas” elektroapgāde - izpildmērījums - 1598 m
08.11.2015 08-20/15-142 SIA RIO M Daugavpils nov., Kalkūnes pag., Strādnieku iela 41 - topogrāfija - 0.3293 ha
06.11.2015 08-20/15-138 SIA Leidzi Daugavpils novads, Kalupes pagasts, Rasnači, "Liepukalns", kad. apz. 44620010006 - 6,38 ha
06.11.2015 08-20/15-143 SIA LatTopo Daugavpils nov., Kalkūnes pag., Randene
05.11.2015 08-20/15-137 SIA Parnas GEO Daugavpils novads, Vecsalienas pagasts, Vitiņi 0,1 ha
30.10.2015 08-20/15-134 SIA GEO Latgale Daugavpils novads, Sventes pagasts, 20 kV gaisvadu līnijas LN-333 no balsts Nr.136 līdz atdalītājam A-333-3 rekonstrukcija - izpildmērījums - 3174 m
30.10.2015 08-20/15-135 SIA GEO Latgale Daugavpils novads, Kalkūnes pagasts, Rendene, Strādnieku iela 41, dz. mājas elektrapgāde - izpildmērījums - 17 m
30.10.2015 08-20/15-136 SIA GEO Latgale Daugavpils novads, Naujenes pagasts, zemesgabalā "Artēziskā aka" LMT mobilo sakaru bāzes stacijas elektroapgāde - izpildmērījums - 119 m
21.10.2015 08-20/15-131 SIA Parnas GEO Daugavpils novads, Līksnas pagasts, Līksna - 11,0 ha
19.10.2015 08-20/15-132 SIA Solars Daugavpils novads, Maļinovas pagasts, Dabīgās kosmētikas pārstrādes ceha un pārtikas produktu ražotnes būvniecība - 264 m
19.10.2015 08-20/15-133 SIA Energomontāžprojekts Daugavpils novads, Naujenes pagasts, c. Krauja TP-6454, izpildmērījums - 271 m
15.10.2015 08-20/15-130 SIA RIO M Daugavpils nov., Tabores pagasts, Smilts-grants atradne "Elerne 1", saimniecība "Mežvidi 4". - 6,15 ha
13.10.2015 08-20/15-129 SIA GEO Latgale Daugavpils novads, Kalkūnes pagasts, Galdnieki 42
12.10.2015 08-20/15-69 SIA LatTopo Daugavpils novads Naujenes pagasts Krauja "Daugavas iela 34"
12.10.2015 08-20/15-87 SIA LatTopo Daugavpils novads Naujenes pagasts Vecstropi 0.4kV GVL L-8 un L-14 no TP-6337 rekonstrukcija
12.10.2015 08-20/15-110 SIA LatTopo Daugavpils novads Vecsalienas pagasts "Jaunliepas 1"
12.10.2015 08-20/15-119 SIA LatTopo Daugavpils novads Biķernieku pagasts celiņu un laukumu atjaunošana Biķernieku pamatskolas teritorijā
12.10.2015 08-20/15-120 SIA LatTopo Daugavpils novads Skrudalienas pagasts c.Skrudaliena 0,4kV GVL L-1, L-2 no TP-6058, rekonstrukcija
12.10.2015 08-20/15-126 SIA Metrum Daugavpils nov., Silenes pag., Silenes RKP (elektroapgāde un apgaismojums), izpildmērījums
12.10.2015 08-20/15-127 SIA LatTopo Daugavpils nov., Salienas pag., "Vīnkalni" - topogrāfija (4,23 ha)
09.10.2015 08-20/15-117 SIA MATTHAI Daugavpils novads Skrudalienas pagasts Silenes RKP segumu platību un komunikāciju izpildmērījums
09.10.2015 08-20/15-122 SIA Energomontāžprojekts Daugavpils nov., Lauceses pag., Kad.Nr.44640040146
09.10.2015 08-20/15-124 SIA Parnas GEO Daugavpils novads, Skrudalienas pagasts, "Skaista", degvielas uzpildes stacija, izpildmērījums
09.10.2015 08-20/15-125 SIA GEO Latgale Daugavpils nov., Sventes pag., 20 kV EPL LN-1004 pārbūve, izpildmērījums
08.10.2015 08-20/15-123 SIA GEO Latgale Daugavpils nov., Demenes pagasts Kumbuļi, TP-6033 un TP-6367 rekonstrukcija
06.10.2015 08-20/15-88 SIA RIO M Daugavpils novads Kalupes pagasts TP6034 rekonstrukcija
05.10.2015 08-20/15-121 SIA Solars Daugavpils novads Sventes pagasts Saimniecības "Nāriņas" z.v.kad.Nr.44880090142 elektroapgāde
05.10.2015 08-20/15-128 SIA Parnas GEO Daugavpils novads, Skrudalienas pagasts, "Skaista", Skābbarības uzglabāšanas laukums
01.10.2015 08-20/15-109 GEO EKO Risinājumi Daugavpils novads Kalkūnes-Medumu pagasts šoseja A13 posmā no 144,7km-156,4km
01.10.2015 08-20/15-118 SIA Latvijasmernieks Daugavpils novads Skrudalienas pagasts DPG61
16.09.2015 08-20/15-108 SIA LatTopo Daugavpils novads Kalkūnes pagasts d/s Mičurinietis
16.09.2015 08-20/15-111 SIA GEO Latgale Daugavpils novads Kalkunes pagasts 44600020111
16.09.2015 08-20/15-112 SIA GEO Latgale Daugavpils novads Naujenes pagasts c.Krauja Daugavas ielas rajonā
16.09.2015 08-20/15-113 SIA GEO Latgale Daugavpils novads Naujenes pagasts "Ceļinieks" 0,4 kV līnijas TP6009 L8,L14 no TP 6153 pārbūve
16.09.2015 08-20/15-114 SIA Solars Daugavpils novads Naujenes pagasts d/s Vasarnīcas Nr.309 elektroapgādes izpildmērījums
16.09.2015 08-20/15-115 SIA GEO Latgale Daugavpils novads Līksnas pagasts Muncišķi "Skudriņas" elektroapgādes izpildmērījums
16.09.2015 08-20/15-116 SIA GEO Latgale Daugavpils novads Kalkūnes pagasts 20kV līnijas LN-6409 rekonstrukcija
25.08.2015 08-20/15-89 SIA RIO M Daugavpils novads Medumu pagasts c.Medumi 20kV līnijas no SP213 rekonstrucija
25.08.2015 08-20/15-93 SIA GEO Latgale „Daugavpils novada Sventes pagasta pašvaldības ceļa "Grantiņi-Vanagi" rekonstrukcija”
25.08.2015 08-20/15-94 SIA LatTopo Daugavpils novads Ambeļu pagasts c.Ambeļi kanalizācijas tīklu izpildmērījums
25.08.2015 08-20/15-98 SIA GEO Latgale Daugavpils novads Laucesas pagasts pašvaldības ceļš "Miera iela" izpildmērījums
25.08.2015 08-20/15-99 SIA GEO Latgale Daugavpils novads Naujenes pagasts Naujene "Zakīšu pirtiņa"
25.08.2015 08-20/15-100 SIA GEO Latgale Daugavpils novads Naujenes pagasts Krauja "Daugavas iela 15"
25.08.2015 08-20/15-101 SIA GEO Latgale Daugavpils novads Laueesas pagasts 20kV gaisvadu līnijas LN29 renovācija no balsta Nr.13 līdz A-29-2
25.08.2015 08-20/15-102 SIA Energomontāžprojekts Daugavpils novads Laucesas pagasts z.v 44640040450
25.08.2015 08-20/15-103 SIA Parnas GEO Daugavpils novads Demenes pagasts "Dziedoņi"
25.08.2015 08-20/15-104 SIA LatTopo Daugavpils novads Naujenes pagasts c.Lociki Spiedienkanalizācijas izpildmērījums
25.08.2015 08-20/15-105 SIA Latvijasmernieks Daugavpils novads Naujenes pagasts LDz Krauja 401km kabeļu trases izpildmērījums
25.08.2015 08-20/15-106 SIA Latvijasmernieks Daugavpils novads Sventes pagasts LDz Daugavpils -Ilūkste Perliške 191km kabeļu trases izpildmērījums
25.08.2015 08-20/15-107 SIA RIO M Daugavpils novads Naujenes pagasts c.Lociki SIA "DAUTKOM TV" kabeļu kanalizācijas pievada izbūve līdz mājām Vienības ielā 1,2,3,4,6,7,8,10
07.08.2015 08-20/15-90 SIA Parnas GEO Daugavpils novads Skrudalienas pagasts s-ba "Skaista" skābbarības uzglabāšanas laukums
07.08.2015 08-20/15-91 SIA RIO M Daugavpils novads Salienas pagasts c.Saliena ūdenssaimniecības rekonstrukcija
07.08.2015 08-20/15-92 SIA RIO M Daugavpils novads Naujenes pagasts c.Lociki "Dautkom" tīklu izpildmērījums
07.08.2015 08-20/15-97 SIA TP Aģentūra Daugavpils novads Demenes pagasts "Dervanišķi" jaudas slēdža "Laucese" izpildmērījums
06.08.2015 08-20/15-85 SIA Daugavpils mernieks Daugavpils novads Ambeļu pagasts z/s Silmalas kūtsmēslu krātuves izpildmērījums
06.08.2015 08-20/15-86 SIA Parnas GEO Daugavpils nov., Tabores pag., smilts-grants un smilts atradne "Elerne" 2.iecirknis, īpašums Vijgrieži kad.apz.44920010081
06.08.2015 08-20/15-95 SIA RIO M Daugavpils novads Nīcgales pagasts "Krustpils-Nīcgale-Daugavpils " TDR 2.22 izpildmērījums
06.08.2015 08-20/15-96 SIA RIO M Daugavpils novads Sventes pagasts "Rēzekne-Daugavpils mezgls" 188km Svente TDR2,147 izpildmērījums
23.07.2015 08-20/15-83 SIA RIO M Daugavpils novads Laucesas pagasts Daugavpils novada pašvaldības ceļa "Krustceļi" - "Daugavpils putni" (64-34) pārbūve
23.07.2015 08-20/15-84 SIA Leidzi Daugavpils novads Dubnas pagasts s-ba Priedaine cieto kūtsmēslu krātuves izpildmērījums
13.07.2015 08-20/15-81 SIA Solars Daugavpils novads Naujenes pagasts Vecstropi 18.novembra 389 gāzes vadu katodaizsardzibas izpildmērījums
13.07.2015 08-20/15-82 SIA Parnas GEO Daugavpils novads Naujenes pagasts Buttišķi z.v.kad.apz 44740070012
10.07.2015 08-20/15-79 SIA RIO M Daugavpils novads Demenes pagasts Vēži1 z.v.kad.apz. 44500040232
10.07.2015 08-20/15-80 ĢEO OK SIA Daugavpils novads Maļinovas pagasts ūdens un kanalizāijas saimniecības izpildmērījums
02.07.2015 08-20/15-76 SIA GEO Latgale Daugavpils novads Medumu pagasts TP6277
02.07.2015 08-20/15-77 SIA Solars Daugavpils novads Naujenes pagasts Lociki elektro izpildmērījums
02.07.2015 08-20/15-78 SIA Solars Daugavpils novads Kalkūnes pagasts m. Vasariņi elektro izpildmērījums
30.06.2015 08-20/15-73 SIA Energomontāžprojekts Daugavpils novads Naujenes pagasts c.Vestropi TP6337 izpildmērījums
30.06.2015 08-20/15-74 SIA Ametrs Daugavpils novads Tabores pagasts Elerne z.v. 44920040214
30.06.2015 08-20/15-75 SIA Solars Daugavpils novads Tabores pagasts Zakīšī elektro izpildmērījums
26.06.2015 08-20/15-70 SIA RIO M Daugavpils novads Medumu pagasts Ilgas iela 15
26.06.2015 08-20/15-72 SIA TP Aģentūra Daugavpils novads Sventes pagasts c.Svente Ūdenssaimniecības un Kanalizāijas izpildmērījums
19.06.2015 08-20/15-71 SIA Parnas GEO Daugavpils novads Skrudalienas pagasts c.Silene Siltumtrases izpildmērījums
12.06.2015 08-20/15-54 SIA GEO Latgale Daugavpils novads Lauceses pagasts Jaunā iela un Novosoloj iela
12.06.2015 08-20/15-55 SIA RIO M Daugavpils novads Biķernieku pagasts 0.4kV GVL L-1 un L-3 no TP-6393 "Pavlovskoje" izpildmērījums
12.06.2015 08-20/15-56 SIA GEO Latgale Daugavpils novads Ambelu pagasts 0,4 kV GVL L-1, L-2, L-3 rekonstrukcija no TP6227
12.06.2015 08-20/15-57 SIA LatTopo Daugavpils novads Sventes pagasts Sventes skola
12.06.2015 08-20/15-60 SIA RIO M Daugavpils novads Skrudalienas pagasts Skrudaliena 0.4 kV GVL no TP-6471 rekonstrukcija
12.06.2015 08-20/15-61 SIA LatTopo Daugavpils novads Sventes pagasts Sventes ciema dīķis
12.06.2015 08-20/15-62 SIA LatTopo Daugavpils novads Kalupes pagasts Audzeri "Skaistas"
12.06.2015 08-20/15-63 SIA RIO M Daugavpils novads Skrudalienas pagasts 0,4kV GVL L-3 no TP 6058 rekonstrukcija
12.06.2015 08-20/15-64 SIA Parnas GEO Daugavpils novads Demenes pagasts Jāņuciems :Kadiķi"
12.06.2015 08-20/15-65 SIA Energomontāžprojekts Daugavpils novads Kalkūnes pagasts- Nīderkuni TP235 un TP237
12.06.2015 08-20/15-66 SIA Parnas GEO Daugavpils novads Skrudalienas pagasts šengeida "Meimuri"
12.06.2015 08-20/15-67 SIA Parnas GEO Daugavpils novads Demenes pagasts Kumbuļi attīrīšanas iekārtas
12.06.2015 08-20/15-68 SIA Leidzi Daugavpils novads Naujenes pagasts Naujenes ūdenstornis
01.06.2015 08-20/15-52 SIA Solars Daugavpils novads Skrudalienas pagasts "Voitišķi"
28.05.2015 08-20/15-53 SIA Parnas GEO Daugavpils novads Lauceses- Demenes pagasts GVL LN-229 no atdalītāja 229-1 līdz balstam 94 rekonstrukcija
28.05.2015 08-20/15-58 SIA RIO M Daugavpils novads Naujenes pagasts Muzeja ielas rekonstrukcija 0,000-0,400km
28.05.2015 08-20/15-59 SIA RIO M Daugavpils novads Demenes pagasts ceļš Koncedomenka - Šakališķi - Izgāztuve
14.05.2015 08-20/15-39 SIA Energomontāžprojekts Daugavpils novads Līksnas pagasts m. Nāras
14.05.2015 08-20/15-50 SIA RIO M Daugavpils novads Demenes pagasts Kumbuļi TP6033 rekonstrukcija
13.05.2015 08-20/15-46 SIA RIO M Daugavpils novads Medumu pagasts 0.4kV GVL no TP6138 pārbūve
13.05.2015 08-20/15-49 SIA RIO M Daugavpils novads Naujenes pagasts c.Lociki
13.05.2015 08-20/15-51 SIA Ametrs Daugavpils novads Višķu pagasts Deiki Brenči "Valenieki´"
05.05.2015 08-20/15-24 SIA RIO M Daugavpils novads demenes pagasts Cinisi izpildmērījums
23.04.2015 08-20/15-40 SIA Energomontāžprojekts Daugavpils novads Naujenes pagasts c. Krauja 0.4kV elektrokabeļa izpildmērījums
23.04.2015 08-20/15-42 SIA GEO Latgale Daugavpils novads Maļinovas pagasts "Mālu māja"
23.04.2015 08-20/15-43 SIA GEO Latgale Daugavpils novads Demenes pagasts 20KV gaisvadu līnijas LN6061, LN6198 rekonstrukcija
23.04.2015 08-20/15-44 SIA RIO M Daugavpils novads Naujenes pagasts c.Krauja TP6454
23.04.2015 08-20/15-45 SIA GEO Latgale Daugavpils novads Sventes pagasts 0.4kV GVL L-1, L-2 no TP1372 rekonstrukcija
23.04.2015 08-20/15-48 SIA RIO M Daugavpils novads Višķu pagasts "Vīrogne"esošo optisko līniju paplašināšana 503 - 505 km (Višķi - Vīganti) iecirknī
22.04.2015 08-20/15-47 SIA Parnas GEO Daugavpils novads Višķu pagasts "Rūpes" 44980050405
14.04.2015 08-20/15-41 SIA Daugavpils mernieks Daugavpils novads Višķu pagasts Višķi Laivu stacijas rajons
09.04.2015 08-20/15-37 SIA GEO Latgale Daugavpils novads Vaboles pagasts 20kV gaisvadu līnijas LN-224 renovācija no balsta Nr.110 līdz balstam Nr.181
09.04.2015 08-20/15-38 SIA RIO M Daugavpils nov. Līksnas pag., dz.m."Krauja" elektroapgāde
02.04.2015 08-20/15-36 SIA RIO M Daugavpils novads Tabores pagasts smilts grants atradne "Elerne1" kad.apz. 44920010042
27.03.2015 08-20/15-29 RE Mērnieks SIA Daugavpils novads Līksnas pagasts LDZ 376-383km
20.03.2015 08-20/15-35 SIA LatTopo Daugavpils novads Naujenes pagasts Vecstropi "Ezerkrasts"
15.03.2015 08-20/15-30 SIA Latvijasmernieks Daugavpils novads Sventes pagasts LDZ 191 km
15.03.2015 08-20/15-31 SIA Latvijasmernieks Daugavpils novads Naujenes pagasts LDZ Kraujas stacija 401km
15.03.2015 08-20/15-32 SIA GEO Latgale Daugavpils novads Demenes pagasts ceļš Cinīši izpildmērījums
15.03.2015 08-20/15-33 SIA GEO Latgale Daugavpils novads Sventes pagasts 20kV LN 1004 rekonstrukcija
15.03.2015 08-20/15-34 SIA RIO M Daugavpils novads Vecsalienas pagasts NPS "Skrudaliena"
10.03.2015 08-20/15-14 SIA ZA69 Daugavpils novads Laucesas pagasts c.Mirnijs
10.03.2015 08-20/15-25 SIA GEO Latgale Daugavpils nov., Lauceses pag., "Krustceļi - Daugavpils putni" rekonstrukcija
10.03.2015 08-20/15-26 SIA GEO Latgale Daugavpils novads Vaboles pagasts 20kV linijas LN224renovācija no balsta 110-180 balstam
06.03.2015 08-20/15-27 SIA Parnas GEO Daugavpils novads Višķu pagasts Catlakši 6 izpildmērījums
06.03.2015 08-20/15-28 SIA Parnas GEO Daugavpils novads Naujenes pagasts Nitiši 13 izpildmērījums
26.02.2015 08-20/15-15 SIA ZA69 Daugavpils novads Laucesas pagasts ceļš no TP6612
26.02.2015 08-20/15-21 SIA ZA69 Daugavpils novads Laucesas pagasts 20kV gaisvadu līnijas rekonstrukcija
25.02.2015 08-20/15-22 SIA GEO Latgale Daugavpils novads Sventes pagasts 20kV gaisvadu līnijas LN333 rekonstrukcija no balsta Nr. 136 līdz atdalītājam 333-3
25.02.2015 08-20/15-23 SIA Leidzi Daugavpils novads Višķu pagasts c.Špoģi Skolas iela 1A
16.02.2015 08-20/15-18 SIA GEO Latgale Daugavpils novads Līksnas pagasts karjers "Kipuri"
10.02.2015 08-20/15-20 SIA Daugavpils mernieks Daugavpils novads Sventes pagasts "Valpēteri"
09.02.2015 08-20/15-17 SIA Energomontāžprojekts Daugavpils novads Sventes pagasts Samsonovka LN 6409
09.02.2015 08-20/15-19 SIA Parnas GEO Daugavpils novads Višķu pagasts "Vīrogne"
30.01.2015 08-20/15-10 SIA GEO Latgale Daugavpils novads Sventes pagasts 20kV gaisvadu līnijas LN333 no balsta SP226 līdz RP1404 rekonstrukcija
30.01.2015 08-20/15-11 SIA RIO M Daugavpils novads Naujenes pagasts gaisvadu elektrilīnijas20/04kV rekonstrukcija TP6042
30.01.2015 08-20/15-12 SIA RIO M Daugavpils novads Kalkūnes pagasts 20 kV gaisvadu līnijas LN-328 no atdalītāja A-328-5 līdz balstam Nr.152 rekonstrukcija
30.01.2015 08-20/15-13 SIA Daugavpils mernieks Daugavpils novads Naujenes pagasts karjers "Butišķi"
20.01.2015 08-20/15-6 SIA LatTopo Daugavpils novads Kalupes pagasts "Vālodzes" Bībelišķi elektroapgādes izpildmērījums
20.01.2015 08-20/15-7 SIA LatTopo Daugavpils novads Naujenes pagasts "Kriškāni 11A" elektroapgādes izpildmērījums
20.01.2015 08-20/15-8 SIA LatTopo Daugavpils novads Sventes pagasts "Stūrīši" elektroapgādes izpildmērījums
20.01.2015 08-20/15-9 SIA LatTopo Daugavpils novads Sventes pagasts kanalizācijas sūkņu stacijas KSS-1 elektroapgādes izpildmērījums
20.01.2015 08-20/16-4 SIA SOLARS 20kV gaisvadu līnijas LN-229 no atdalītāja A-229-1 līdz balstam Nr.94 rekonstrukcija Lauceses pagastā, Daugavpils novadā.
14.01.2015 08-20/15-5 SIA RIO M Daugavpils novads Sventes pagasts Latvijas dzelzceļš188km TDR 2.147
10.01.2015 08-20/15-1 SIA RIO M Daugavpils novads Vecsalienas pagasts 20kV GVL LN23 balsta Nr.249 līdz atdalītājam A-23-5 rekonstrukcija
10.01.2015 08-20/15-2 SIA Energomontāžprojekts Daugavpils novads Nīcgales pagasts TP 1145
10.01.2015 08-20/15-3 SIA RIO M Daugavpils novads Nīcgales pagasts st. Nīcgale TDR2.22
10.01.2015 08-20/15-4 SIA LatTopo Daugavpils novads Naujenes pagasts Vecstropu ciems
07.01.2015 08-20/177 SIA Solars Daugavpils novads Naujenes pagasts Vecstropi 2
07.01.2015 08-20/178 SIA MaksGEO Daugavpils novads Naujenes pagasts "Lācīši" izpildmērījums
29.12.2014 08-20/175 SIA Daugavpils Mernieks Daugavpils novads Medumu pagasts "Villa Sventa"
23.12.2014 08-20/174 SIA Vinoko Daugavpils novads autoceļš P68 Daugavpils -Skrudaliena- Baltkrievijas robeža 3,32km-7,84km
23.12.2014 08-20/176 SIA GEO Latgale Daugavpils novads Demenes pagasts "Cinīši" labiekārtojuma izpildmērījums
18.12.2014 08-20/167 SIA LatTopo Daugavpils novads Liksnas pagasts Muncišķi "Skudriņas"
18.12.2014 08-20/171 SIA Ģeodēzists Kuldīgas birojs Daugavpils novads Naujenes pagasts LDZ Kraujas st.- Naujenes st.- Izvaltas st,
18.12.2014 08-20/173 SIA LatTopo Daugavpils novads Līksnas pagasts "Puikas"
15.12.2014 08-20/164 SIA Rio M Daugavpils novads Līksnas pagasts Ribaki "Zīļi" 44680050063
15.12.2014 08-20/165 SIA Rio M Daugavpils novads Kalkūnes pagasts s-ba "Kupčāni" 4460 003 0343
15.12.2014 08-20/166 SIA Rio M Daugavpils novads Vaboles pagasts s-ba "Straumēni"
14.12.2014 08-20/168 SIA Rio M Daugavpils novads Naujenes pagasts Vecstropi DSR Dautkom kabeļa izpildmērījums
14.12.2014 08-20/169 SIA GEO Latgale Daugavpils novads Demenes pagasts vns. "Vecsaules" elektroizpildmērījums
14.12.2014 08-20/170 SIA Solars Daugavpils novads Medumu pagasts Kanalizācijas un Ūdessaimniecības attīstība- izpildmērījums Medumu ciemā
14.12.2014 08-20/172 SIA Parnas GEO Daugavpils novads Līksnas pagasts "Pedeļi3"
12.12.2014 08-20/163 SIA Rio M Daugavpils novads Vecsalienas-Skrudalienas pagasts LVRTC kabeļa izpildmērījums(LVRTC)
10.12.2014 08-20/162 SIA LatTopo Daugavpils novads Kalkūnes pagasts Galdnieki 44-46 elektrības izpildmērījums
05.12.2014 08-20/160 SIA GEO Latgale Daugavpils novads Kalupes pagasts Kalupes pagastēkas rajons
05.12.2014 08-20/161 SIA TP Aģentūra Daugavpils novads Naujenes pagasts Vecstropu katlumājas labiekārtošana- elektroapgāde
03.12.2014 08-20/158 SIA LatTopo Daugavpils novads Laucesas pagasts dz.m. Tālskati elektroizpildmērījums
03.12.2014 08-20/159 SIA LatTopo Daugavpils novads Vaboles pagasts "Parvaldnieka māja"
02.12.2014 08-20/156 SIA Solars Daugavpils novads Kalkūnes pagasts Ķieģeļu iela 71 elektroizpildmērījums
02.12.2014 08-20/157 SIA Metrum Daugavpils novads Kalkūnes pagasts TP 6184 elektroizpildmērījums
01.12.2014 08-20/154 SIA Energomontāžprojekts Daugavpils novads Skrudalienas pagasts c.Skrudaliena Parka un Miera iela TP6058
01.12.2014 08-20/155 SIA Energomontāžprojekts Daugavpils novads Skrudalienas pagasts c.Tarasovka TP6529
28.11.2014 08-20/152 SIA Preime Daugavpils novads Kalupes pagasts Sociālās aprūpes centrs "Kalupe"
28.11.2014 08-20/153 SIA GEO Latgale Daugavpils novads Kalupes pagasts "Baltaču kapsēta"
26.11.2014 08-20/150 SIA Rio M Daugavpils novads Līksnas pagasts 0,4kV GVL no TP 1120 rekonstrukcija
26.11.2014 08-20/151 SIA Rio M Daugavpils novads Naujenes pagasts Vecstropu katlumājas labiekārtošana
22.11.2014 08-20/148 SIA GEO Latgale Daugavpils novads Nīcgales pagasts Dravnieki
22.11.2014 08-20/149 SIA GEO Latgale Daugavpils novads Ambeļu pagasts elektroizpildmērījums
20.11.2014 08-20/145 SIA Solars Daugavpils novads Līksnas pagasts Vaikuļāni elektro izpildmērījums
20.11.2014 08-20/146 SIA Rio M Daugavpils novads vaboles pagasts "Saieta nams"
20.11.2014 08-20/147 SIA LatTopo Daugavpils novads Tabores pagasts līnijas jaudas slēdžu pārbūve L23E Elerne
11.11.2014 08-20/144 SIA Latvijasmernieks Daugavpils novads Latvijasdzelzceļš Sergunta-Nicgale-Vabole
08.11.2014 08-20/142 SIA Parnas GEO Daugavpils novads Vecsalienas pagasts Červonka elektroapgādes izpildmērījums
08.11.2014 08-20/143 SIA Parnas GEO Daugavpils novads Vecsalienas pagasts Červonka Ūdenssaimniecības izpildmērījums
07.11.2014 08-20/130 SIA Rio M Daugavpils novads Kalkūnes pagasts z.v 44600050232
07.11.2014 08-20/139 SIA Solars Daugavpils novads Sventes pagasts s-ba "Ligzdas" elektro izpildmērījums
07.11.2014 08-20/141 SIA GEO Latgale Daugavpils novads Kalkūnes pagasts Ķieģeļu iela apgaismojuma saimniecība
04.11.2014 08-20/140 SIA OMS Daugavpils novads Vaboles- Liksnas pagasts L4 TP1174- TP1113
29.10.2014 08-20/129 SIA Ošukalns Daugavpils novads Kalkūnes pagasts Strādnieku ielas rekonstrukcija
29.10.2014 08-20/131 SIA TP Aģentūra Daugavpils novads Kalkūnes pagasts Ķieģeļu ielas seguma izpildmērījums
29.10.2014 08-20/132 SIA GEO Latgale Daugavpils novads Naujenes pagasts s-ba "Tūjas"
29.10.2014 08-20/133 SIA GEO Latgale Daugavpils novads Kalkūnes pagasts Ķieģeļu iela elektroapgāde
29.10.2014 08-20/134 SIA Solars Daugavpils novads Višku pagasts Paķņu ferma izpildmērījums
29.10.2014 08-20/135 SIA Solars Daugavpils novads Naujenes pagasts Vecstropi iekšpagalmi
29.10.2014 08-20/136 SIA LatTopo Daugavpils novads Demenes pagasts jauna selikcionējoša slēdža L-24L Laucesa uzstādīšana
29.10.2014 08-20/137 SIA Parnas GEO Daugavpils novads Naujenes pagasts Krauja b/d elektro un apgaismojuma saimniecība
29.10.2014 08-20/138 SIA Parnas GEO Daugavpils novads Līksnas pagasts SP 330 kV izpildmērījums
24.10.2014 08-20/121 SIA ĢEO OK Daugavpils novads Biķernieku pagasts ūdensvada un kanalizācijas rekonstrukcija
24.10.2014 08-20/122 SIA Rio M Daugavpils novads Naujenes pagasts Krauja Centrāles, Daugavas iela
24.10.2014 08-20/123 SIA Rio M Daugavpils novads Sventes pagasts z/s Stāŗķi
24.10.2014 08-20/125 SIA GEO Latgale Daugavpils novads Skrudalienas pagasts gaisvadu līnijas 20kV LN24 no SP 223 līdz balstam 533 rekonstrukcija
24.10.2014 08-20/126 SIA LatTopo Daugavpils novads Kalupes pagasts Kalupes pamatskola
24.10.2014 08-20/127 SIA LatTopo Daugavpils novads Biķernieku pagasts slodzes palielinājums Skolas iela 1
24.10.2014 08-20/128 SIA Latvijasmernieks Daugavpils novads Skrudalienas pagasts RKP Silene
16.10.2014 08-20/120 SIA TP Aģentūra Daugavpils novads Nīcgales pagasts L1 no TP 1152
16.10.2014 08-20/124 SIA DL Dati Daugavpils novads Tabores pagasts autoceļš Tabore- Sadnieki
16.10.2014 08-20/112 SIA GEO Latgale 0,4 kV tīklu no TP-6499 rekonstrukcija, Lociki, Naujenes pagasts Daugavpils novads
16.10.2014 08-20/117 SIA Ošukalns Daugavpils novads Sventes pagasts Alejas šķērsiela no SP 223
16.10.2014 08-20/118 SIA Ošukalns Daugavpils novads Sventes pagasts Daugavpils ielas rekonstrukcija
16.10.2014 08-20/119 SIA Ošukalns Daugavpils novads Sventes pagasts Liepu ielas rekonstrukcija
08.10.2014 08-20/116 SIA TP Aģentūra Daugavpils novads Naujenes pagasts Vecstropi Siltumtīklu izpildmērījums
04.10.2014 08-20/111 SIA Daugavpils Mernieks Smilts-grants un smilts atradne papildus "Pantelišķi" Biķernieku pagasts Daugavpils novads
04.10.2014 08-20/113 SIA Energomontāžprojekts Daugavpils novads Lauceses pagasts, "LN-29, no balsta Nr.13 līdz A-29-2"
04.10.2014 08-20/114 SIA Energomontāžprojekts Daugavpils novads Skrudalienes pagasts "LN-29, no A-29-3 līdz balstam Nr.223"
04.10.2014 08-20/115 SIA Daugavpils Mernieks Daugavpils novads Ambeļu pagasts "Silmalas K"
26.09.2014 08-20/106 SIA LatTopo Daugavpils novads Malinovas pagasts Malinova "Ligzdene" KSS3 TP 6413
26.09.2014 08-20/107 SIA Parnas GEO Daugavpils novads Skrudalienas pagasts Lauksaimniecîbas tehnikas servisa centrs "Skaista"
26.09.2014 08-20/108 SIA Solars Daugavpils novads Laucesas pagasts Laucesas pagasts Miera iela 9 Mirnijs
26.09.2014 08-20/109 SIA Parnas GEO Daugavpils novads, Naujenes pagasts, Krauja, Alejas iela 2 kanalizacija un udenstilki
26.09.2014 08-20/110 SIA Parnas GEO Daugavpils novads, Naujenes pagasts, Krauja, Alejas iela 2 siltumtikli
22.09.2014 08-20/102 SIA Rio M Daugavpils novads Skrudalienas pagasts 0.4kV GVL L3 TP 6471 rekonstrukcija
22.09.2014 08-20/103 SIA GEO Latgale Daugavpils novads Višku pagasts Višku pasvaldibas ceļa rekontrukcijs Gravini- Višku tehnikums rekonstrukcija
22.09.2014 08-20/104 SIA GEO Latgale Daugavpils novads Ambelu pagasts Greizu tilta rekonstrukcija
22.09.2014 08-20/105 SIA GEO Latgale Daugavpils novads Ambelu pagasts cels Ambeli- Greizi
16.09.2014 08-20/101 SIA Parnas GEO Daugavpils novads Medumu pagasts "Autocela A13 Daugavpils Lietuvas robeza (Medumi) posms 156.40-163.05km."
10.09.2014 08-20/100 SIA OMS Daugavpils novads Liksnas pagasts 0.4kV GVL L4 TP1121 rekonstrukcija
08.09.2014 08-20/98 SIA Rio M Daugavpils novads Bikernieku pagasts dz/m "Gulino" elektroapgāde
08.09.2014 08-20/99 SIA Rio M Daugavpils novads Bikernieku pagasts sprieguma kvalitates uzlabošana L-1 no TP 6013
29.08.2014 08-20/97 SIA GEO Latgale Daugavpils novads Skrudalienas pagasts 20kV gaisvadu līnijas LN-24 no SP223 līdz balstam 533 balstam rekonstrukcija
27.08.2014 08-20/93 SIA Rio M Daugavpils novads Demenes pagasts 20kV GVL LN-24 no atdalītāja A-24-6 līdz TP6363 renovācija
27.08.2014 08-20/94 SIA LatTopo Daugavpils novads Naujenes pagasts s-ba "Tūjas"
27.08.2014 08-20/95 SIA GEO Latgale Daugavpils novads Nīcgales pagasts "Dravnieki"
27.08.2014 08-20/96 SIA Solars Daugavpils novads Vecsalienas pagasts Vecsalienas pagasta pārvaldes KSS stacijas elektroapgāde
21.08.2014 08-20/91 SIA Ametrs Daugavpils novads Naujenes pagasts "Jurīši" z.v. Kad.apz. 4474 007 0334
21.08.2014 08-20/92 SIA Topogrāfs Daugavpils novads Naujenes pagasts "Ilgas" DUS VIRŠI A
14.08.2014 08-20/87 SIA Energomontāžprojekts Daugavpils novads Sventes pagasts c. Šiškova TP 1372-1
14.08.2014 08-20/88 SIA Energomontāžprojekts Daugavpils novads Sventes pagasts c. Šiškova TP 1372-2
11.08.2014 08-20/90 SIA Metrum Daugavpils novads, Kalkūnes pagasts s-bas "Mazkalni, Ustinovka, Aveņi, Brazīlijas, Uzkalni"
08.08.2014 08-20/86 SIA Energomontāžprojekts Daugavpils novads Naujenes pagasts v.s "Gaismas" s-ba "Lācīši" kad .apz. 44740010005
08.08.2014 08-20/89 SIA Parnas GEO Daugavpils novads Līksnas pagasts s-ba"Spēkoņa"
04.08.2014 08-20/85 SIA Rio M Daugavpils novads Medumu pagasts sadzīves kanalizācijas rekonstrukija
31.07.2014 08-20/82 SIA Solars Remonta un tehniskās ēkas telpu grupu rekonstrukcija par katlu māju un siltumtrases pieslēguma izbūve Mehāniskās darbnīcas 24 Višķu pagasts Daugavpils novads
31.07.2014 08-20/83 SIA Rio M Autoceļs P68 Skrudalienas pagasts Daugavpils novads
31.07.2014 08-20/84 SIA GEO Latgale Daugavpils novada pašvaldības autoceļa Dzirnavas- MRS no 0.000km- 0.580km rekonstrukcija
23.07.2014 08-20/80 SIA Daugavpils Mernieks "Sauleskalns" Demenes pagasts Daugavpils novads
23.07.2014 08-20/81 SIA Daugavpils Mernieks Smilts-grants un smilts atradne "Pantelišķi" Biķernieku pagasts Daugavpils novads
03.07.2014 08-20/73 SIA LatTopo Liepas Tabores pagasts Daugavpils novads
03.07.2014 08-20/74 SIA LatTopo 0.4kV GVL L-1, L-3 no TP-6216 un L-6 no TP-6217 rekonstrukcija Kraujā, Naujenes pagastā, Daugavpils novadā
03.07.2014 08-20/75 SIA LatTopo Ostrovs D, Višķu pagasts Daugavpils novads
03.07.2014 08-20/76 SIA Solars Ūdensvada tīklu paplašināšana Centrāles ielā, Saliena Salienas pagasts Daugavpils novads
03.07.2014 08-20/77 SIA Solars Dzīvojamās mājas elektroapgāde "Vecsaules" Demenes pagasts Daugavpils novads
03.07.2014 08-20/78 SIA Solars Vaikuļānu kapsētas pieslēgšana elektrotīkliem Vaikuļāni, Līksnas pagasts Daugavpils novads
03.07.2014 08-20/79 SIA Rio M Naujenes pirmsskolas iestādes ēkas elektroapgāde Alejas iela 2, Krauja, Naujenes pagasts , Daugavpils novads
01.07.2014 08-20/70 SIA GEO Latgale Sprieguma kvalitates uzlabošana L2 no TP 6556 Medumu pagasts Daugavpils novads
01.07.2014 08-20/71 SIA GEO Latgale Daugavas iela 15, Krauja, Naujenes pagasts Daugavpils novads
01.07.2014 08-20/72 SIA Rio M Sprieguma kvalitates uzlabošana L1 no TP 6087 Tabores pagasts Daugavpils novads
19.06.2014 08/20-69 SIA Daugavpils Mernieks Juzefovas parks Naujenes pagasts Daugavpils novads
18.06.2014 08/20-67 SIA Parnas GEO Ošu sala Kalupes pagasts Daugavpils novads
18.06.2014 08/20-68 SIA LatTopo "Vecticībnieku muzejs" Slutišķi Naujenes pagasts Daugavpils novads
12.06.2014 08/20-65 SIA Solars "Mehāniskās darbnīcas 24A" Višķu tehnikums, Višķu pagasts Daugavpils novads
10.06.2014 08/20-66 SIA Daugavpils Mernieks z.v 44980030091 Pakņi Višķu pagasts Daugavpils novads
09.06.2014 08/20-61 SIA Parnas GEO "Ostrovi 7" Vecsalienas pagasts Daugavpils novads
09.06.2014 08/20-62 SIA Parnas GEO "Kreili" Tabores pagasts Daugavpils novads
09.06.2014 08/20-63 SIA Solars 18.Novembra iela 398A, Vestropi Naujenes pagasts Daugavpils novads
09.06.2014 08/20-64 SIA BB Struktūra Optiskā kabeļa izpildmērījums Daugavpils robeža- Tabore Tabores pagasts - Saliena Salienas pagasts Daugavpils novads(LVRTC)
06.06.2014 08/20-59 SIA GEO Prof Optiskā kabeļa izpildmērījums Daugavpils robeža- Laucese Lauceses pagasts Daugavpils novads(LVRTC)
06.06.2014 08/20-60 SIA GEO Prof Optiskā kabeļa izpildmērījums c.Medumi Medumu pagasts - Randene Kalkūnes pagasts Daugavpils novads
05.06.2014 08/20-52 SIA LatTopo "Goftembergi" Stropi Naujenes pagasts Daugavpils novads
05.06.2014 08/20-53 SIA GEO Prof Optiskā kabeļa izpildmērījums Trase A13 - Biķernieki, Naujenes, Maļinovas pag., Daugavpils novads (LVRTC)
05.06.2014 08/20-54 SIA GEO Prof Optiskā kabeļa izpildmērījums Maļinovas pagasts c.Maļinova
05.06.2014 08-20/55 SIA Rio M Sadzīves kanalizācijas vada rekonstrukcija Zaļumi Maļinovas pagasts Daugavpils novads
05.06.2014 08-20/56 SIA Rio M Ūdensvada rekonstrukcija Zaļumi Maļinovas pagasts Daugavpils novads
05.06.2014 08/20-57 SIA Rio M TP 6622 z/s BIKERNIEKI GRAS elektroapgāde Bikernieku pagasts Daugavpils novads
05.06.2014 08/20-58 SIA LatTopo Vecstropu ciems Naujenes pagasts Daugavpils novads
23.05.2014 08/20-48 SIA LatTopo Katodstacijas PKZ-00 (KS274 ) 18Novembra iela 389, Naujenes pagsts Daugavpils novads (BR 0012-14-1) rekonstrukcijas tehniskā projekta izstrāde
23.05.2014 08/20-49 SIA Latvijasmernieks Koncedomenka-Šakališķi-Izgāztuve pašvaldības ceļa rekonstrukcija Demenes pagasts Daugavpils novads
23.05.2014 08/20-50 SIA Rio M Sadzīves kanalizācijas vada rekonstrukcija c.Tabore Tabores pagasts Daugavpils novads
23.05.2014 08/20-51 SIA Rio M Ūdensvada rekonstrukcija c.Tabore Tabores pagasts Daugavpils novads
19.05.2014 08/20-42 SIA Energomontāžprojekts TP1120 Līksnas pagasts Daugavpils novads
19.05.2014 08/20-43 SIA Energomontāžprojekts TP 6393 Pavlovskoje Biķernieku pagasts Daugavpils novads
19.05.2014 08/20-44 SIA Energomontāžprojekts TP 6227-1 Ambeļu pagasts Daugavpils novads
19.05.2014 08/20-45 SIA Energomontāžprojekts TP 6227-2 Ambeļu pagasts Daugavpils novads
19.05.2014 08/20-46 SIA Energomontāžprojekts TP 6227-3 Ambeļu pagasts Daugavpils novads
19.05.2014 08/20-47 SIA Energomontāžprojekts TP 6227-4 Ambeļu pagasts Daugavpils novads
08.05.2014 08/20-41 SIA Latvijasmernieks "Robežnieki" Laucesas pagasts Daugavpils novads
07.05.2014 08/20-39 SIA Solars Ūdenssaimnieības attīstība Daugavpils novada Ambeļu pagasta Ambeļu ciemā
07.05.2014 08/20-40 SIA Solars Līnijas jaudas slēdžu pārbūve L-224 "Koša" Līksnas pagasts Daugavpils novads
30.04.2014 08-20/35 SIA Rio M LVRT sakaru kanalizācija Višķu pagasts Špoģi- Pelēču pagasta robeža
30.04.2014 08-20/36 SIA Rio M 20kV GVL LN 29 rekonstrukcija Skrudalienas pagasts Daugavpils novads
30.04.2014 08-20/37 SIA Daugavpils Mernieks c.Svente Sventes pagasts Daugavpils novads
30.04.2014 08-20/38 SIA Geo Forest Muzeja ielas rajons Lociki, Naujenes pagasts Daugavpils novads
24.04.2014 08-20/31 SIA Rio M Attīrīšanas iekārtas rekonstrukcija c.Tabore, Tabores pagasts Daugavpils novads
24.04.2014 08-20/32 SIA Rio M Sadzīves kanalizācijas spiedvieda rekonstrukcija c.Tabore Tabores pagasts Daugavpils novads
24.04.2014 08-20/33 SIA Rio M Spiedienkanalizācijas spiedvieda rekonstrukcija c.Tabore Tabores pagasts Daugavpils novads
24.04.2014 08-20/34 SIA Parnas GEO Veiskupiški + Višķu pagasts Daugavpils novads
16.04.2014 08-20/29 i/k Mihails Maksimčuks "Judovka" Daugavpils novada teritorija
16.04.2014 08-20/30 SIA Parnas GEO Briģenes iela 2 (pagastēkas rajons) c. Demene, Demenes pagasts Daugavpils novads
08.04.2014 08-20/26 SIA Latvijasmernieks Kalkūnes iela 19D, Kalkūni Daugavpils novads
08.04.2014 08-20/27 SIA Rio M "Piekrastes" Morāni Sventes pagasts Daugavpils novads
08.04.2014 08-20/28 SIA LatTopo "Dzidrais ūdens" Vecstropi. Naujenes pagasts Daugavpils novads
02.04.2014 08-20/24 SIA Solars Daugavpils nov., Laucesas pagasts TP 6091
02.04.2014 08-20/25 SIA Rio M LVRT sakaru kanalizācija A13 Daugavpils-Naujene-Maļinovas-Višķu pagasts
24.03.2014 08-20/22 SIA Solars zem.vien."Kriškāni" kad.Nr.44740020149 elektroapgāde Naujenes pagasts, Daugavpils novads.
24.03.2014 08-20/23 SIA Parnas GEO Daugavpils nov., Naujenes pag., Lociki, Muzeja iela 2, Lāču pamatskola
20.03.2014 08-20/21 SIA Geo Forest "Romanoski", Naujenes pagasts Daugavpils novads
14.03.2014 08-20/20 SIA Rio M Bibliotēkas elektropieslēgums Aglonas iela 32, Višķi, Višķu pagasts., Daugavpils novads.
07.03.2014 08-20/19 SIA Solars zem.vien."Branguļi" elektroapgāde Zarečnaja ielā, c.Mirnijs, Lauceses pagasts, Daugavpils novads.
05.03.2014 08-20/17 SIA Rio M Ūdens tornis (LMT tornis) Maļinova, Maļinovas pagasts Daugavpils novads
05.03.2014 08-20/18 SIA Rio M Kočergino 2, Demenes pagasts Daugavpils novads
27.02.2014 08-20/15 i/k Mihails Maksimčuks Alejas iela 44/46 Medumi, Medumu pagasts Daugavpils novads
27.02.2014 08-20/16 SIA LatTopo Galdiņi- Elerne, Elerne, Tabores pagasts Daugavpils novads
14.02.2014 08-20/10 SIA Solars Medumu speciālā internātskola, c.Medumi, Medumu pagasts Daugavpils novads
14.02.2014 08-20/11 SIA Parnas GEO "Ligzdas" Sventes pagasts Daugavpils novads
14.02.2014 08-20/12 SIA Parnas GEO Lauksaimniecības tehnikas servisa centrs "Skaistas", Skrudalienas pagasts Daugavpils novads
14.02.2014 08-20/13 SIA TP Aģentūra L-4 no TP 1174, L-2 ni TP1113 Vaboles pagasts, Daugavpils novads
14.02.2014 08-20/14 SIA Solars Ūdenssaimnieecības attīstība Daugavpils novada Červonkas iems, Vecsalienas pagasts Daugavpils novads
13.02.2014 08-20/9 SIA Vinoko Maļinovas ciems, Maļinovas pagasts Daugavpils novads
27.01.2014 08-20/7 SIA Parnas Pro "Catlakši 6", Višķu pagasts, Daugavpils novads
27.01.2014 08-20/8 SIA Parnas Pro "Nitiši 12", Naujenes pagasts, Daugavpils novads
24.01.2014 08-20/6 SIA Leidzi "Ilgas", Skrudalienas pagasts, Daugavpils novads
20.01.2014 08-20/5 i/k Mihails Maksimčuks "Latgales sēta", Naujenes pagasts, Daugavpils novads
16.01.2014 08-20/4 SIA Rio M LVRTC sakaru kanalizācijas izpildmērījums, ceļa posmā A6 Daugavpils- Rīga(LVRTC)
09.01.2014 08-20/1 i/k Mihails Maksimčuks "Draudziņi" , Rimšas, Sventas pagasts Daugavpils novads
09.01.2014 08-20/2 SIA Energomontāžprojekts vns"Alvejas", Naujenes pagasts, Daugavpils novads
09.01.2014 08-20/3 i/k Mihails Maksimčuks "Jaundzintari", Kalkūnes pagasts, Daugavpils novads
19.12.2013 08-20/133 A Geo SIA Medumu pagasts, „Autoceļa A13 Krievijas,(Grebņeva)– Rēzekne – Daugavpils Lietuvas robeža (Medumi) posms 156,40 - 163.05 km Daugavpils novads
19.12.2013 08/20-134 SIA Metrum 20kV EPL LN-24 rekonstrukcija, Skrudalienas- Demenes pagasts, Daugavpils novads
16.12.2013 08/20-130 SIA GEO Latgale 20kV GVL, LN no 21-no A-21-1 līdz A-21-2 rekonstrukcija Līksnas pagasts, Daugavpils novads
16.12.2013 08/20-131 SIA Parnas pro Veiskupiški, Višku pagasts, Daugavpils novads
16.12.2013 08-20/132 SIA Solars c.Svente, Sventas pagasts Daugavpils novads
12.12.2013 08-20/128 SIA LatTopo TP-6481 L-6-2 0,4kV GVL pārbūve par kabeļu līniju, Bikernieku pamatskolas teritorija, Bikernieku pagasts, Daugavpils novads
12.12.2013 08-20/129 SIA Geo Forest z/s Cirši kad.apz. 4464 004 0271
10.12.2013 08/20-127 SIA Energomontāžprojekts Daugavpils nov.,Daugavpils, Mežciems Tūristu, Parka, Tālavas, Daugavas, Daugavas, Dienvidu, Kaiju, Alberta, Meža, Plāteru, Sabuļu, Ceriņu ielas LN 220
09.12.2013 08-20/125 SIA Energomontāžprojekts Muzeja iela 2, Lociku pamatskola, Naujenes pag, Daugavpils noavads
09.12.2013 08/20-126 SIA Latvijas mērnieks Ceļa "Aužguļāni - Rīga - Daugavpils šoseja" rekonstrukcija Līksnas pag, Daugavpils novads
03.12.2013 08/20-124 SIA Merko Krauja - ceļa postenis 401.km (galvenais ceļš 399.7 km - 401.0 km), Naujenes pag., Daugavpils novads
02.12.2013 08/20-123 SIA LatTopo Silenes RKP, Skrudalienes pagasts, Daugavpils novads.
28.11.2013 08-20/121 SIA TP Aģentūra ūdens un kanalizācijas sistēmu rekonstrukcija c.Kalupe, Kalupes pagasts, Daugavpils novads
28.11.2013 08-20/122 SIA Energomontāžprojekts TP 1144 Nīcgales pagasts Daugavpils novads
13.11.2013 08-20/120 SIA DL dati ceļš Strādnieku ielas līdz ūdenstornim, Kalkūnes pagasts, Daugavpils novads
11.11.2013 08-20/116 SIA DL dati Alejas iela 2, Medumi, Medumu pagasts, Daugavpils novads
11.11.2013 08-20/117 SIA DL dati c.Cibuļovka, Tabores pagasts, Daugavpils novads
11.11.2013 08-20/118 SIA Parnas pro c.Maļinova, Maļinovas pagasts Daugavpils novads
11.11.2013 08-20/119 SIA Parnas pro koģenerācijas stacija "Skaista" Skrudalienas pagasts, Daugavpils nvads
05.11.2013 08-20/115 In Position c.Nīcgale, Nīcgales pagasts, Daugavpils novads
24.10.2013 08-20/112 SIA Geo Prof Ceļa trase A 13 Daugavpils- Špoģi
24.10.2013 08/20-113 SIA Parnas pro Daugavpils nov., Višķu pag., Višķu stadiona rajons
24.10.2013 08/20-114 SIA Rio M Katoda aizsardzības stacijas KAS DA. 20 elektroapgāde Vecā Zeļonovka Maļinovas pag, Daugavpils novads
11.10.2013 08/20-111 SIA LatTopo Kanalizācijas sūkņu stacijas "Vecstropi" bojāta kabeļa renovācija 18.Novembra ielā 349, Naujenes pagasts Daugavpils novads
07.10.2013 08-20/109 SIA Rio M Atpūtas bāze Vīrogne Višķu pagasts Daugavpils novads (LDz km 503.140)
07.10.2013 08-20/110 SIA Rio M „Maģistrālā cauruļvada no "Vingri I" uz Vingri II sūkņu staciju rekonstrukcija" izstrādei Eiropas savienības līdzfinansētā projekta "Ūdenssaimniecības attīstība Daugavpilī III kārta ietvaros
26.09.2013 08/20-107 SIA Rio M Vasarnīcas 212, Naujenes pagasts Daugavpils novads
26.09.2013 08/20-108 SIA LatTopo 18.novembra iela 402, Vecstropi, Naujenes pagasts Daugavpils novads
19.09.2013 08/20-103 SIA Energomontāžprojekts TP 6260 Kalkūnes pagasts Daugavpils novads
19.09.2013 08-20/104 SIA Energomontāžprojekts TP 6260-1 Kalkūnes pagasts Daugavpils novads
19.09.2013 08/20-105 SIA Energomontāžprojekts TP 6260-2 Kalkūnes pagasts Daugavpils novads
19.09.2013 08/20-106 SIA Geo SIJA Sprieguma uzlabošana L2 no TP 6160 Naujenes pagasts Daugavpils novads
18.09.2013 08-20/102 SIA Latvijas mērnieks Ceļs Bangas- Rožlauki Sventes pagasts Daugavpils novads
11.09.2013 08/20-99 SIA Delta Kompānija izgāztuve "Cinīši" demenes pagasts Daugavpils novads
11.09.2013 08-20/100 SIA Ametrs Kumbuļi Tele, Demenes pagasts Daugavpils novads
11.09.2013 08-20/101 SIA Ametrs Liksna Tele, Liksnas pagasts Daugavpils novads
04.09.2013 08/20-98 SIA LatTopo Dzīvojamās mājas elektroapgāde "Brenči" Sventes pagasts Daugavpils novads
26.08.2013 08/20-94 SIA Parnas pro Ilgas iela Medumi, Medumu pagasts Daugavpils novads
26.08.2013 08/20-95 SIA Izlasiet Siltumapgādes sistēmas efektivitātes paaugstināšana izbūvējot jaunus siltumtīklu posmus Vecstropos, Naujenes pagasts Daugavpils novads
26.08.2013 08/20-96 A.K. Mērniecība Vasargelišķu skatu tornis Naujenes pagasts Daugavpils novads
26.08.2013 08/20-97 A.K. Mērniecība Vītiņi 14 Vecsalienas pagasts Daugavpils novads
17.08.2013 08-20/87 SIA Rio M z.v.44680090264 Līksnas pagasts Daugavpils novads
17.08.2013 08-20/88 SIA Rio M z.v.44700010318 Maļinovas pagasts Daugavpils novads
17.08.2013 08-20/89 SIA Rio M Kanalizācijas sūkņu stacijas pieslēgšana elektrotīklam Medumos, Medumu pagasts, Daugavpils novads
17.08.2013 08/20-90 SIA Rio M z.v. 44740020149 Naujenes pagasts Daugavpils novads
17.08.2013 08/20-91 SIA Rio M z.v.44840090057 Salienas pagasts Daugavpils novads
17.08.2013 08/20-92 SIA Rio M z.v. 44960040127 Vecsalienas pagasts Daugavpils novads
17.08.2013 08/20-93 SIA Solars z.v. 44980010264, 4498001 0370 Višķu pagasts Daugavpils novads
09.08.2013 08-20/74 SIA TP Aģentūra Višķu tehnikums Mehāniskās darbnīcas Višķu pagasts Daugavpils novads
08.08.2013 08-20/81 SIA Parnas pro Optiskā tīkla infrastruktūras projektēšana un būvniecība Latgales plānošanas reģionā. Objekts Daugavpils- Medumi.
08.08.2013 08-20/82 SIA Energomontāžprojekts TP 6153 Vecstropi, naujenes pagasts Daugavpils novads
08.08.2013 08-20/83 SIA Parnas pro Optiskā tīkla infrastruktūras projektēšana un būvniecība Latgales plānošanas reģionā. Objekts trase A13- Cirši -Dunski- Biķernieki.
08.08.2013 08-20/84 SIA LatTopo G.Gorkina dz.mājas "Dzintari" elektroapgāde Kalkūnes pagasts Daugavpils novads
08.08.2013 08-20/85 SIA Latvijas mērnieks Žanna Rudneva "Priežmale Naujenes pagasts Daugavpils novads
08.08.2013 08-20/86 SIA Parnas pro Optiskā tīkla infrastruktūras projektēšana un būvniecība Latgales plānošanas reģionā. Objekts Daugavpils-Lazovka-Cibuļovka-Tabore-Sadniki-Červonka-Saliena.
30.07.2013 08-20/75 SIA LatTopo Ražotne Anda Medumu pagasts Daugavpils novads
30.07.2013 08-20/76 SIA LatTopo Bučeli Kalkūnes pagasts Daugavpils novads
30.07.2013 08-20/77 SIA Parnas pro Trase Daugavpils pilsētas robeža- Laucesas ciems Laucesas pagasts Daugavpils novads
30.07.2013 08-20/78 SIA Parnas pro Rieksti 1 Sventes pagasts Daugavpils novads
30.07.2013 08-20/79 SIA LatTopo elektroapgādes uzlabošana Vecozoli, Kalupes pagasts Daugavpils novads
30.07.2013 08-20/80 SIA LatTopo Daugavas iela 8, Līksnas pagasts Daugavpils novads
26.07.2013 08-20/71 SIA Latvijas mērnieks pašvaldības autoceļa Mežciems- Ļubaste rekonstrukcija Līksnas pagasts Daugavpils novads
26.07.2013 08-20/72 SIA Parnas pro z.v. 44740050293 Naujenes pagasts Daugavpils novads
26.07.2013 08-20/73 i/k Mihails Maksimčuks z.v. 44600040019 Ķieģeļu ielas rajons Kalkūnes pagasts Daugavpils novads
12.07.2013 08-20/70 SIA Parnas pro z.v. 44500070194, 44500070637 c. Demene Demenes pagasts Daugavpils novads
11.07.2013 08-20/66 SIA Rio M Kalkūnes iela 25, Kalkūnes pagasts Daugavpils novads
11.07.2013 08-20/67 SIA Parnas pro Zemdegas Kalkūnes pagasts Daugavpils novads
11.07.2013 08-20/68 i/k Mihails Maksimčuks Vizbuļi Demenes pagasts Daugavpils novads
11.07.2013 08-20/69 i/k Mihails Maksimčuks Dinaburgas viduslaiku pils Naujenes pagasts Daugavpils novads
08.07.2013 08-20/63 SIA ĢEO OK Silenes ciema kanalizācijas un ūdenssaimniecības rekonstrukcija Skrudalienas pagasts Daugavpils novads
08.07.2013 08-20/64 SIA Solars Kūts rekonstrukcija par katlu māju, siltumtrases tīklu rekonstrukcija, siltummezglu uzstādīšana Centrāles 23 Salienas pag. Daugavpils nov.
08.07.2013 08-20/65 SIA Solars Kūts rekonstrukcija par katlu māju, siltumtrases tīklu rekonstrukcija, siltummezglu uzstādīšana Skolas ēka Salienas pag. Daugavpils nov.
28.06.2013 08-20/56 SIA Izlasiet Biogāzes elektrostacija Māras Salienas pagasts Daugavpils novads
28.06.2013 08-20/57 SIA Izlasiet Biogāzes elektrostacija Māras Salienas pagasts Daugavpils novads
28.06.2013 08-20/58 SIA Izlasiet Biogāzes elektrostacija Māras Salienas pagasts Daugavpils novads
28.06.2013 08-20/59 SIA Izlasiet Biogāzes elektrostacija Māras Salienas pagasts Daugavpils novads
28.06.2013 08-20/60 SIA Latvijas mērnieks Salienas vidusskolas un katlu mājas elektroapgāde Centrāles iela 21 Salienas pagasts Daugavpils novads
28.06.2013 08-20/61 SIA LatTopo "Lejas " elektroapgāde Nīcgales pagasts Daugavpils novads
28.06.2013 08-20/62 SIA Vinoko st. Zaļumi Maļinovas pagasts Daugavpils novads
25.06.2013 08-20/55 SIA Solars augstsprieguma kabelis no TP 6352 Dubnas pagasts uz z.v. 44980010190 Višķu pagasts Daugavpils novads
21.06.2013 08-20/54 i/k Mihails Maksimčuks "Lamari" Nīcgales pagasts Daugavpils novads
13.06.2013 08-20/50 SIA Rio M Ūdenssaimniecības attīstība Randenes ciemā (elektroapgāde) Kalkūnes pagasts Daugavpils novads
13.06.2013 08-20/51 SIA LatTopo Silenes RKP Skrudalienas pagasts Daugavpils novads
13.06.2013 08-20/52 SIA Latvijas mērnieks Pašvaldības autoceļa Liepnieki- Atvari rekonstrukcija Medumu pagasts Daugavpils novads
13.06.2013 08-20/53 SIA LatTopo LN-1102 20kV GVL renovācija pagasts Daugavpils novads
06.06.2013 08-20/47 SIA Rio M Ūdenssaimniecības attīstība (kanalizācija) Randenes ciemā Kalkūnes pagasts Daugavpils novads
06.06.2013 08-20/48 SIA Rio M Ūdenssaimniecības attīstība Randenes ciemā (ūdensapgāde) Kalkūnes pagasts Daugavpils novads
06.06.2013 08-20/49 SIA Solars Biķernieku skola Biķernieku pagasts Daugavpils novads
04.06.2013 08-20/46 SIA Rio M "Dautkom" tīklu būvniecība Kieģeļu ielā Kalkūnes pagasts Daugavpils novads
28.05.2013 08-20/42 SIA Latvijas mērnieks zs Dravnieki jauns elektropieslēgums Nīīcgales pagasts Daugavpils novads
28.05.2013 08-20/43 SIA Latvijas mērnieks ceļš Vaboles stacija- Aizbalti- Pudāni-Mukāni rekonstrukcija vaboles pagasts Daugavpils novads
28.05.2013 08-20/44 SIA Solars Liepukalni z.v 44880070036 Sventes pagasts Daugavpils novads
28.05.2013 08-20/45 i/k Mihails Maksimčuks Rema z.v. kad apz. 4470 004 0190 Maļinovas pagasts Daugavpils novads
22.05.2013 08-20/40 SIA Energomontāžprojekts TP 6556 Medumu pagasts Daugavpils novads
22.05.2013 08-20/41 SIA LatTopo 20 kV GVL LN24 no b.nr.258 līdz b.nr.319 renovācija Demenes pagasts Daugavpils novads
13.05.2013 08-20/37 SIA Latvijas mērnieks 10kV LN 242-400 rekonstrukcija Kalkūnes pagasts Daugavpils novads
13.05.2013 08-20/38 SIA Parnas pro Sventiņi Sventes pagasts Daugavpils novads
13.05.2013 08-20/39 SIA Parnas pro Svilišķi 3 Vīrogne Višķu pagasts Daugavpils novads
07.05.2013 08-20/32 SIA LatTopo Silenes RKP1 Skrudalienas pagasts Daugavpils novads
07.05.2013 08-20/33 SIA LatTopo Silenes RKP2 Skrudalienas pagasts Daugavpils novads
07.05.2013 08-20/34 SIA Izlasiet Siltumapgādes sistēmas efektivitātes paaugstināšana Vecstropos, Naujenes pagasts Daugavpils novads
07.05.2013 08-20/35 SIA Rio M Ceļa posms P54 P58 Špoģi - Preiļi ( Višķu, Dubnas pagasts) Daugavpils novads
07.05.2013 08-20/36 SIA Rio M Kālīši H Kalkūnes pagasts Daugavpils novads
03.05.2013 08-20/30 SIA Rio M Sergunta Daugavpils ceļa posms A6 Nīcgales-Līksnas pagasts Daugavpils novads
03.05.2013 08-20/31 SIA Rio M Šemmeles Kalkūnes pagasts Daugavpils novads
15.04.2013 08-20/29 SIA Latvijas mērnieks Daugavpils novads Demenes pagasts 20KV GVL LN24 no atdalītāja A-24-6 līdz TP 6363 renovācija
02.04.2013 08-20/26 SIA LatTopo Daugavpils novads Skrudalienas pagasts Tūrisma komplekss Silene
02.04.2013 08-20/27 SIA Lattopo Daugavpils novads Medumu pagasts Medumi Ilgas iela 15
02.04.2013 08-20/28 SIA Solars Daugavpils novads Biķernieku pagasts z.v 44460050203
20.03.2013 08-20/24 SIA Metrum Daugavpils novads Demenes pagasts Černovas lauki
20.03.2013 08-20/25 SIA ĢEO OK Daugavpils novads Naujenes pagasts Naujene Muzejs izpildmērījums
07.03.2013 08-20/23 SIA Preime Daugavpils novads Vaboles pagasts Ezermaļi
04.03.2013 08-20/22 SIA Parnas pro Daugavpils novads Skrudalienas pagasts Silene īp. Silene 2 un Silene 6
26.02.2013 08-20/19 SIA Rio M Daugavpils novads Sventes pagasts Elektrons
26.02.2013 08-20/20 i/k Mihails Maksimčuks Daugavpils novads Demenes pagasts s-ba Strautiņi 2
26.02.2013 08-20/21 i/k Mihails Maksimčuks Daugavpils novads Naujenes pagasts s-ba Pilsmala
22.02.2013 08-20/18 SIA Preime Daugavpils novads Līksnas pagasts Mežmalas
18.02.2013 08-20/16 SIA Energomontāžprojekts Daugavpils novads Laucesas pagasts z/s Ābeles
18.02.2013 08-20/17 SIA Solars Daugavpils novads Biķernieku pagasts c.Biķernieki
12.02.2013 08-20/11 SIA Latvijas mērnieks Daugavpils novads Maļinovas pagasts Kaspari
12.02.2013 08-20/12 SIA Energomontāžprojekts Daugavpils novads Tabores pagasts TP 6087 L1
12.02.2013 08-20/13 SIA LatTopo Daugavpils novads Tabores pagasts Elerne, Elerne 9
12.02.2013 08-20/14 SIA LatTopo Daugavpils novads Līksnas pagasts Muncišķi Skudriņas
12.02.2013 08-20/15 SIA A GEO Daugavpils novads Medumu pagasts a/c A13 posms 163.0-163.4
01.02.2013 08-20/08 SIA Parnas pro Daugavpils novads Naujenes pagasts c.Lociki TP6176-TP6499
01.02.2013 08-20/09 SIA Parnas pro Daugavpils nov. Naujenes pirmsskolas izglītības ēkas, katlu mājas un ārējo un iekšējo inženiertīklu rekonstrukcija Alejas iela 2, Krauja, naujenes pagasts
01.02.2013 08-20/10 SIA Vinoko Daugavpils novads Maļinovas pagasts Maļinovas ciems
30.01.2013 08-20/01 SIA DL dati Daugavpils novads Sventes pagasts Ezeriņi Sēlijas
30.01.2013 08-20/02 SIA LatTopo Daugavpils novads Naujenes pagasts Lediņi
30.01.2013 08-20/03 SIA LatTopo Daugavpils novads Sventes pagasts Virzezmes ūdens monitoringa stacija
30.01.2013 08-20/04 SIA LatTopo Daugavpils novads Sventes pagasts Vecā Križovka
30.01.2013 08-20/05 SIA Lipsbergs Daugavpils novads Laucesas pagasts Virzezmes ūdens monitoringa stacija Lederņa
30.01.2013 08-20/06 SIA Lipsbergs Daugavpils novads Sventes pagasts Virzezmes ūdens monitoringa stacija Spīdole
30.01.2013 08-20/07 SIA Latvijas mērnieks Daugavpils novads Laucesas pagasts Paradīze
19.12.2012 08-20/138 SIA Latvijasmernieks.lv Daugavpils novads Laucesas pagasts Nagļi sprieguma L1-L2 uzlabošana TP 6476
19.12.2012 08-20/139 SIA Latvijasmernieks.lv Daugavpils novads P69 Skrudaliena-kaplava-Krāslava 10,93-19,07km rekontrukcija
19.12.2012 08-20/140 Vinoko SIA Daugavpils novadsMedumu pagasts Medumu ciems
13.12.2012 08-20/135 SIA LatTopo Daugavpils novads Kalkūnes pagasts Randene Zemnieku iela
13.12.2012 08-20/133 Parnas Pro SIA Daugavpils novads Sventes pagasts Svētiņi
13.12.2012 08-20/137 RIO M SIA Daugavpils novads Līksnas pagasts 20kV GVL LN21 no A21 līdz A-21-2 rekonstrukcija
13.12.2012 08-20/136 RIO M SIA Daugavpils novads Skrudalienas pagasts c. Silene, Ziedu iela KSS 1
13.12.2012 08-20/134 TP aģentūra Daugavpils novads, Demenes pagasts, Jāņuciems kanalizācijas izpildmērījums
30.11.2012 08-20/126 SIA Energomontāžprojekts Daugavpils novads Kalkūnes pagasts TP 6409-1
30.11.2012 08-20/127 SIA Energomontāžprojekts Daugavpils novads Kalkūnes pagasts TP 6409-2
30.11.2012 08-20/131 SIA Latvijasmernieks.lv Daugavpils novads Vecsalienas pag 20kV linija P69 autocela rajonā
30.11.2012 08-20/128 RIO M SIA Daugavpils novads Demenes pagasts Jāņuciems ūdensapgādes izpildmērījums
30.11.2012 08-20/129 RIO M SIA Daugavpils novads Tabores pagasts c.Savišķi Kautuve
30.11.2012 08-20/130 Parnas Pro SIA Daugavpils novads Naujenes pagasts Vecstropu ciems 18.Novembra 414A
28.11.2012 08-20/125 Sēlijas Mērniecība SIA Daugavpils novads Naujenes pagasts 18.Novembra iela 402
20.11.2012 08-20/123 SIA Energomontāžprojekts Daugavpils novads Līksnas pagasts TP 1117-1
07.11.2012 08-20/116 SIA Energomontāžprojekts Daugavpils novads Demenes pagasts TP 6585 L2
07.11.2012 08-20/117 SIA Energomontāžprojekts Daugavpils novads Vaboles pagasts TP 1179 L3
07.11.2012 08-20/119 RIO M SIA Daugavpils novads Demenes pagasts dz. kurcums
07.11.2012 08-20/120 RIO M SIA Daugavpils novads sventes pagasts 191.km
06.11.2012 08-20/112 SIA Rio M Ūdensvada,rekonstrukcija Ambeļu pag.,Daugavpils novads
06.11.2012 08-20/111 Lattopo SIA Daugavpils novads Vecsalienas pagasts Augstkalni 2
06.11.2012 08-20/112 RIO M SIA Daugavpils novads, Ambeļu pagasts ūdensvada izpildmērījums
06.11.2012 08-20/113 RIO M SIA Daugavpils novads Vaboles pagasts LN 3 no TP1160 rekonstrukcija
06.11.2012 08-20/114 RIO M SIA Daugavpils novads višķu pagasts L 3 no TP6271 rekonstrukcija
06.11.2012 08-20/115 SIA Latvijasmernieks.lv Daugavpils novads Višķu pagasts Putāni
31.10.2012 08-20/108 RIO M SIA Daugavpils novads Dubnas pagasts kanalizācijas izpildmērījums
31.10.2012 08-20/107 RIO M SIA Daugavpils novads Dubnas pagasts spiedienkanalizācijas izpildmērījums
31.10.2012 08-20/110 RIO M SIA Daugavpils novads Dubnas pagasts ūdensvada izpildmērījums
31.10.2012 08-20/109 RIO M SIA Daugavpils novads Dubnas pagasts LN 26 rekonstrukcija
20.10.2012 08-20/124 SIA Energomontāžprojekts Daugavpils novads Līksnas pagasts TP 1117-2
10.10.2012 08-20/104 SIA LatTopo Daugavpils novads Kalkūnes pagasts randene Strādnieku iela 6
10.10.2012 08-20/106 RIO M SIA Daugavpils novads Kalkūnes pagasts 10kV KL LN 332-400 rekonstrukcija
07.10.2012 08-20/128 RIO M SIA Daugavpils novads Demenes pagasts elektroapgāde Liepu iela 23
04.10.2012 08-20/102 Parnas Pro SIA Daugavpils novads Sventes pagasts Ligzdiņas
04.10.2012 08-20/101 Parnas Pro SIA Daugavpils novads Sventes pagasts Sventes katlu māja
01.10.2012 08-20/99 SIA Energomontāžprojekts Daugavpils novads Skrudalienas pagasts TP 6031
01.10.2012 08-20/100 RIO M SIA Daugavpils novads Kalkūnes pagasts z/s Romanišķi
24.09.2012 08-20/98 RIO M SIA Daugavpils novads Kalkūnes pagasts Kalkūnes ielas rajonā Dautkom
17.09.2012 08-20/96 Lattopo SIA Daugavpils novads Naujenes pagasts 18.Novembra iela 402
17.09.2012 08-20/95 Parnas Pro SIA Daugavpils novads Kalkūnes pagasts Muitas iela 20
10.09.2012 08-20/105 SIA Energomontāžprojekts Daugavpils novads Dubnas pagasts Vīrogna LN 6352 balsts Nr15-16
30.08.2012 08-20/77 RIO M SIA Daugavpils novads Naujenes pagasts TP 6160
28.08.2012 08-20/75 SIA Energomontāžprojekts Daugavpils novads Demenes pagasts LN 24
28.08.2012 08-20/74 SIA Latvijasmernieks.lv Daugavpils novads Naujenes pagasts Lociku ciems
28.08.2012 08-20/76 RIO M SIA Daugavpils novads Biķernieku pagasts c.Llipinišķi
28.08.2012 08-20/71 RIO M SIA Daugavpils novads Demenes pagasts Zeltiņi 2
28.08.2012 08-20/72 RIO M SIA Daugavpils novads Višķu pagasts estrāde kanalizācijas izpildmērījums
28.08.2012 08-20/73 RIO M SIA Daugavpils novads Višķu pagasts estrāde ūdensvada izpildmērījums
22.08.2012 08-20/67 SIA Energomontāžprojekts Daugavpils novads Dubnas pagasts LN 26 20kV no balsta Nr.90-123
22.08.2012 08-20/66 SIA ĢEO merniecība Daugavpils novads Salienas pagasts klepiņu ceļš
22.08.2012 08-20/61 Lattopo SIA Daugavpils novads Medumu pagasts Papuļi 20 kVA31-5
22.08.2012 08-20/62 SIA Lattopo Daugavpils novads Salienas pagasts autoceļa P69 rekonstrukcija
22.08.2012 08-20/63 RIO M SIA Daugavpils novads Laucesas pagasts Naktiņi 1
22.08.2012 08-20/65 RIO M SIA Daugavpils novads Sventes pagasts Stārķi
22.08.2012 08-20/64 RIO M SIA Daugavpils novads Vecsalienas pagasts dz.m. Derumi
20.08.2012 08-20/78 SIA Latvijasmernieks.lv Daugavpils novads Ūdenssaimniecības attīstība Dubnas pagasts
09.08.2012 08-20/57 SIA Latvijasmernieks.lv Daugavpils novads Medumu pagasts 0,4kV GVL L3 TP 6359
09.08.2012 08-20/56 RIO M SIA Daugavpils novads Višķu pagasts estrāde Apgasimojuma izpildmērījums
08.08.2012 08-20/55 Lattopo SIA Daugavpils novads Salienas pagasts biogāzes koģenerācijas stacija Māras
25.07.2012 08-20/49 Merko SIA Daugavpils novads Līksnas Dz.stacija 376,38km- Mežciems 382,93km
25.07.2012 08-20/48 Merko SIA Daugavpils novads Serguntas Dz.Stacija 350,1km- vaboles Dz. Stacija 370,1km
25.07.2012 08-20/53 Preime SIA Daugavpils novads Dubnas pag Automatiskā hidroloģiskā stacija Višķi
25.07.2012 08-20/52 RIO M SIA Daugavpils novads Kalkūnes pagasts Galdnieki
25.07.2012 08-20/50 RIO M SIA Daugavpils novads Naujenes pagasts c.Lociki A13
16.07.2012 08-20/16-47 SIA Energomontāžprojekts Daugavpils nov. Rēzeknes iela no Piekrastes līdz Ganību ielai Līksnas pag, F-16
16.07.2012 08-20/45 SIA Latvijasmernieks.lv Daugavpils novads Laucesas pagasts Parādes iela
16.07.2012 08-20/46 SIA Latvijasmernieks.lv Elektrotīkla pieslēguma ierīkošana kanalizācijas sūkņu stacijai KSS-1 Strādnieku ielā, c.Mirnijā, Lauceses pagastā, Daugavpils novadā.
16.07.2012 08-20/44 SIA Latvijasmernieks.lv Daugavpils novads Višķu pagasts estrāde un stadiona pēcuzskaites elektroapgāde
29.06.2012 08-20/ Metrum SIA Daugavpils novads Kalkūnes pagasts Ķieģeļu iela 6, Ķiegeļu iela 10
29.06.2012 08-20/ Metrum SIA Daugavpils novadsMedumu pagasts Anda
28.06.2012 08-20/42 SIA Latvijasmernieks.lv Daugavpils novads Demenes pagasts Putromu māja
28.06.2012 08-20/41 RIO M SIA Daugavpils novads Naujenes pagasts Jezupova
28.06.2012 08-20/43 RIO M SIA Daugavpils novads Vaboles pagasts 0,4kV L3 no TP1179 rekonstrukcija
08-20/15-16_? SIA Daugavpils mernieks Daugavpils novads Tabores pagasts karjers "Elerne"
Parnas Pro SIA Daugavpils novads Naujenes pagasts Lediņi
Parnas Pro SIA Daugavpils novads Slienas pagasts Centrālā iela 21
Parnas Pro SIA Daugavpils novads Sventes pagasts Ligzdiņas
Parnas Pro SIA Daugavpils novads Kalupes pagasts Lielā iela 35 Kalupes skola
Parnas Pro SIA Daugavpils novads Naujenes pagasts c.Lociki Lāču pamatskola
Parnas Pro SIA Daugavpils novads Skrudalienas pagasts koģenerācijas stacija Skaista
Preime SIA Daugavpils novads Tabores pagasts Tabores ciema ūdenssaimniecība
SIA Geo Forest Daugavpils novads Kalkūnes pagasts Līdumi 1
SIA Geo Forest Daugavpils novads Vaboles pagasts Bērnu dārzs
TP aģentūra Daugavpils novads Līksnas pagasts ūdenssaimniecības attīstība
SIA Daugavpils Mernieks Daugavpils novads Naujenes pagasts karjers Butišķi
SIA Daugavpils Mernieks Daugavpils novads Sventes pagasts Rieksti 1
08-20/15-146/anulēts SIA RE Mērnieks Daugavpils nov., Sventes pag., meža autoceļš „Purvmaļu ceļš” – topogrāfija – 2.63 ha
08-20/15-147anulēts SIA RE Mērnieks Daugavpils nov., Demenes pag., meža autoceļš „Janovkas ceļš” – topogrāfija – 4.28 ha
Reģ. datums Reģ. numurs Komersants Objekta nosaukums
© DND IT 2015 - 2017